Foto van fabriek Eurochem
© ID / Tom Verbruggen

In de Antwerpse vestiging van EuroChem dreigen 400 werknemers hun loon niet te zien, of misschien nog erger: hun baan te verliezen. Dat is het rechtstreekse gevolg van sancties tegen invloedrijke Russen.

Nils De Neubourg

Europa heeft sancties uitgevaardigd tegen een enkele oligarchen die nauwe banden zouden hebben met het Kremlin. Al hun bezittingen zijn bevroren, financiële transacties zijn verboden en alle banden met derde partijen werden verbroken. Dat heeft ook gevolgen voor ondernemingen in Russische handen, zoals EuroChem. De meststoffenfabrikant is eigendom van de Russische miljardair Andrey Melnichenko. In Antwerpen werken zo’n 400 mensen voor het bedrijf, in heel Europa betreft het een duizendtal mensen. De productie is volledig gestopt. Voorlopig kunnen er enkel nog controle-, reinigings- en onderhoudsactiviteiten plaatsvinden.

‘Door de complete isolatie van het bedrijf heerst er momenteel een enorme ongerustheid bij de 400 personeelsleden van EuroChem Antwerpen’, laat het ACV weten. ‘De werknemers spreken zich niet uit over de opgelegde sancties om de oorlog in Oekraïne een halt toe te roepen. Ze stellen zich wel de vraag waarom ook zij gestraft worden. Op dit moment is er grote onduidelijkheid of de lonen nog betaald zullen worden. De vraag werd overgemaakt aan de FOD Financiën, maar tot op heden kregen de werknemers nog steeds geen antwoord.’

‘De impact op de werknemers is enorm’, zucht Wim Lecomte, werknemersafgevaardigde van EuroChem voor ACV bouw - industrie & energie (ACVBIE). ‘De basisvoorzieningen kunnen niet meer geleverd worden aan het personeel. Het gaat zelfs zo ver dat de koffieautomaten niet meer bijgevuld worden aangezien dat door een externe firma gebeurt. De hoogtewerkers zijn al weggehaald, onderdelen om herstellingen uit te voeren kunnen niet meer worden aangeleverd en de kuisfirma mag de gebouwen en de sanitaire delen niet meer poetsen.’

De vakbonden vragen aan de overheid de deblokkering van de rekeningen om het mogelijk te maken de lonen uit te betalen en de heropstart van de productie. Concreet vraagt de vakbond bij monde van ACVBIE-secretaris Marian Willekens de toelating op federaal niveau om de productie van EuroChem Antwerpen herop te starten. ‘Onder het toezicht van de overheid of een externe toezichthouder zodat duidelijk blijkt dat er geen geldstromen naar gesanctioneerde personen vloeien. Een heropstart van de productie geeft daarenboven de beste garanties, zowel voor het personeel als voor de voedselvoorzieningen wereldwijd.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Factcheck: Vertraging door bus die niet opdaagt is werktijd

Onvoorziene vertragingen tijdens het pendelen naar het werk mag je als werktijd beschouwen. Een bus, tram of trein die niet of te laat rijdt, valt...
   28 november 2023

5 vakantiedagen meer voor iedereen

De vierdaagse werkweek, waarbij een voltijdse werkweek in vier in plaats van vijf dagen volbracht wordt, bestaat een jaar, maar wordt amper...
   24 november 2023

Worden pakjesbezorgers binnenkort niet langer uitgebuit?

Er is een nieuwe pakjeswet. Die kwam er nadat eind 2021 enkele grove misbruiken in de pakjessector aan het licht kwamen. Een keten van...
   23 november 2023

‘Zet je op vier poten! riep hij me na op weg naar het werk'

Veilig woon-werkverkeer is een gedeelde verantwoordelijkheid van politici, werkgevers en lokale besturen, klinkt het bij de Europese...
   23 november 2023