Actueel

Ook distributiepersoneel Delhaize verkeert in onzekerheid

Voor het personeel in de distributiecentra van Delhaize breken onzekere tijden aan. Zij dreigen op termijn van paritair comité te veranderen door de uitverkoop van alle Delhaizefilialen aan...
   05 april 2023

'Veel meer dan pensioenhervorming alleen'

Frankrijk staat in brand en dat morgen al voor de elfde stakingsdag. President Macron wil de pensioenleeftijd van de Fransen optrekken van 62 naar 64 jaar tegen 2030 en heeft die hervorming...
   05 april 2023

Betere bescherming arbeidsmigranten in de maak

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor (CD&V) roept een Interministeriële conferentie samen om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo wil zij hen verplichten tot een...
   03 april 2023

Recht op deconnectie treedt in voege

Vanaf morgen, 1 april, gaat het recht op deconnectie in, een van de speerpunten van de arbeidsdeal van de federale regering. Dat betekent dat je als werknemer buiten de werkuren niet meer bereikbaar...
   31 maart 2023

Maak van publieke gebouwen sociale woningen, geen winstmodel

‘Geef voorrang aan sociale woningen bij de verkoop van publieke gronden of gebouwen.’ Dat vraagt Carien Neven van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen. ‘Tegen bouwpromotoren die er...
   31 maart 2023

Poetshulp moet beschermd worden tegen hormoonverstoorders

Een dertigtal hormoonverstoorders worden binnenkort voor het eerst mee opgenomen in de wet ‘welzijn op het werk’ naast kankerverwekkende stoffen. Het ACV ijvert al lang voor een betere bescherming...
   31 maart 2023

Flexilonen boven het minimum lopen indexering mis

Werkgevers indexeren enkel de minimumlonen van flexiwerkers. Dat leverde flexiwerkers met een iets hoger loon onaangename verrassingen op. ‘De precaire positie van flexiwerkers wordt zo nogmaals...
   30 maart 2023

Derde huishoudhulpen slachtoffer grensoverschrijdend gedrag

Eén op de drie huishoudhulpen krijgt op het werk te maken met grensoverschrijdend gedrag. Daarom lanceerde het Werkbaarheidsfonds dienstencheques een grootschalige sensibiliseringscampagne gericht...
   28 maart 2023

CM wil jongeren informeren via OnlyFans

CM is sinds vandaag aanwezig op sociaalmediaplatform OnlyFans, dat voornamelijk wordt gebruikt voor het delen van ongecensureerd seksueel getint materiaal. Met hun kanaal wil het gezondheidsfonds de...
   27 maart 2023

Ronde van Vlaanderen voor kinderen

Dit jaar opent de honderdste Fietsbieb en om dat te vieren organiseerde beweging.net de Ronde van Vlaanderen voor kinderen. Meer dan driehonderd kinderen stonden aan de start in het Minnewaterpark...
   27 maart 2023

Stagiairs betalen 1.301 euro om te mogen werken

Belgische jongeren die buiten een opleiding onbetaald stage lopen, leggen daar zelf gemiddeld 1 301 euro per maand aan toe. Ook stages als onderdeel van een opleiding brengen kosten met zich...
   24 maart 2023