Actueel

Naar deze miljarden voor de begroting is De Croo op zoek

Sinds het politiek gehakketak en het ontslag van staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) gaat de regering uit van een globaal begrotingstekort van ruim vijf procent van het procent bruto...
   07 februari 2023

MyTrustO opent energieschuldenlijn

Door de stijgende energieprijzen hebben alsmaar meer gezinnen moeite om hun jaarafrekeningen en voorschotfacturen te betalen. Dat merken ze ook bij schuldbegeleidingsservice MyTrustO. ‘Sinds de...
   22 februari 2022

Moet spoorwegpersoneel nog 7 procent inkrimpen?

De afgebouwde personeelsreserves breken de NMBS zuur op nu treinverbindingen teruggeschroefd worden en lijnen plots uitvallen. Toch dreigt het personeelsbestand nog verder af te nemen. ‘Van 34 000...
   19 mei 2022

Misbruik met dagcontracten blijft duren

Om uitzendarbeid met onzekere dagcontracten af te remmen, is er een akkoord in zicht. Alleen zetten werkgevers net voor de meet de hakken in het zand. Zij willen studenten erbuiten houden. Nochtans...
   29 maart 2022

Minimumwinstbelasting voor multinationals

Er komt een minimumwinstbelasting voor multinationals in de Europese Unie. Ondernemingen die minimaal 750 miljoen winst maken, en die in meerdere Europese landen gevestigd zijn, zullen voortaan op...
   16 december 2022

Minimumlonen, werkbonus en meeste nettolonen stijgen 1 april

Neen, het is geen flauwe grap. Op 1 april stijgen de minimumlonen en de werkbonus. Daarenboven daalt voor de meeste mensen ook de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Vanaf hun loonbrief...
   30 maart 2022

Miljoenen winst en subsidies, toch knipt Axa in indexering

Verzekeraar Axa weigert binnenkort om nog alle lonen volledig te indexeren. Of dat juridisch ook kan, is nog niet zeker. Maar daarnaast rijst de vraag of het maatschappelijk te verantwoorden valt....
   22 november 2022

Miljarden voor hoger loon en meer personeel in de zorg

Met een frontlijn door ziekenhuizengangen en woonzorgcentra blijkt de zachte sector slagvaardiger dan haar bijnaam doet vermoeden. Nadat het applaus voor de helden uit de zorg verstomde kwam de...
   02 december 2021

Mensenhandel op het water: uitbuiting op riviercruises

Enkele buitenlandse schandalen brachten aan het licht hoe makkelijk werknemers in de binnenscheepvaart slachtoffer kunnen worden van uitbuiting. Zeer specifieke en complexe arbeidsregels zouden die...
   29 september 2022

Meeste minimumuitkeringen blijven onder armoedegrens steken

Volgens een nieuwe analyse van de FOD Sociale Zekerheid zitten nog te veel minimumuitkeringen onder de Europese armoedegrens. ‘Het rapport erkent dat er wel wat stappen vooruit gezet zijn, maar...
   25 oktober 2022

Meer ongevallen met elektrische fiets bij senioren

De elektrische fiets wint aan populariteit. Maar dat leidt ook tot meer ongevallen, vooral bij oudere fietsers. Daarom organiseert Okra-Sport+ workshops ‘Veilig elektrisch en economisch fietsen’.
   15 juni 2022