Vogelverschrikkers in zorguniform op kaal veld
© ID / Tim Dirven
 

Wie had zich tien jaar geleden durven in te beelden dat ziekenhuizen afdelingen zouden moeten sluiten, omdat er onvoldoende personeel is om voor patiënten te zorgen? Wie had ooit gedacht dat mensen de boodschap zouden krijgen dat ze hun vader of moeder in een woonzorgcentrum beter naar huis meenemen, omdat de zorg niet meer gegarandeerd is? En welke jonge ouder had erop gerekend dat die met andere kersverse vaders en moeders de handen in elkaar zou moeten slaan om voor elkaars kinderen te zorgen, omdat er geen plaats meer is in de kinderopvang?

 27 oktober 2022

De coronacrisis – die trouwens nog niet voorbij is – is naadloos overgegaan in een zorgcrisis. Voor het eerst lijken we te beseffen dat zorg niet onuitputtelijk is en dat we in de toekomst vaker keuzes zullen moeten maken over de zorg die we wel of niet kunnen bieden. Want de vergrijzing gaat onverminderd door. En de gevolgen van de klimaatopwarming, die ook een zware impact heeft op onze gezondheid, laten zich sterker voelen.

Daar komt vandaag de energiecrisis bovenop. Steeds meer mensen geven aan dat ze moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Ze stellen gezondheidszorg uit omdat ze vrezen de rekening niet te kunnen betalen. Het verdween wat in de marge van het nieuws, maar ook daarom is het belangrijk dat vertegenwoordigers van de ziekenfondsen, sociale partners en regering er opnieuw in geslaagd zijn om een akkoord te sluiten voor het budget van de gezondheidszorg voor 2023.

Want daarin zijn expliciet maatregelen opgenomen die de kwetsbaarste patiënten moeten beschermen. Zo blijven onder meer de remgeld-plafonds van de maximumfactuur ongewijzigd. Daardoor zullen mensen met een beperkt inkomen volgend jaar niet plots meer moeten betalen voor gezondheidszorg. Er wordt ook gekeken hoe we automatische toekenning van de verhoogde tegemoetkoming, die onder meer toegang geeft tot het sociaal energietarief, kunnen uitbreiden.

We staan voor zware tijden. De systemen waar we jarenlang op gebouwd hebben, zijn niet meer bestand tegen de complexiteit vanonze hedendaagse samenleving. Ook de gezondheidszorg moet het roer omgooien om de uitdagingen de baas te kunnen. Dat kan alleen als we samenwerken, vanuit één basisprincipe: we laten niemand in de kou staan, letterlijk noch figuurlijk.

Luc Van Gorp,
Voorzitter CM

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Energiepremie laat 75 000 ouderen in de kou staan

De federale energiepremie van 196 euro die sinds november tot in maart volgend jaar maandelijks wordt toegekend als antwoord op de energiecrisis,...
   02 december 2022

‘Kleinere leefgroepen niet overal haalbaar op dit moment’

Woonzorgcentra met kleinere leefgroepen en vaste zorgteams doorstonden de coronapandemie het beste, blijkt uit nieuw onderzoek. ‘Helaas is dat...
   02 december 2022

Dakloosheid uit de wereld helpen is geen kwestie van geld

Graaf Laurent d'Ursel zet zich al jaar en dag in voor de belangen van daklozen in Brussel. 
   02 december 2022

'Onbetaald huishoudwerk is wél schaars'

Met Het is hier geen hotel! schreven Riet Ory en Eva Brumagne van vrouwenorganisatie Femma Wereldvrouwen een praktische gids om de kloof tussen...
   01 december 2022