Europese volksvertegenwoordigers voor N-VA Assita Kanko, Geert Bourgeois en Johan Van Overtveldt (v.l.n.r.) // © ID / Fred Debrock
 

Wat partijen verkondigen, is een. Wat ze werkelijk doen, is nog iets anders. Een nieuw rapport brengt het stemgedrag in kaart van de Belgische Europarlementsleden. De lijn is duidelijk: van zodra het gaat over sociale rechtvaardigheid staan de N-VA en Vlaams Belang samen op één lijn tegen werknemersrechten.

Simon Bellens

Op aanvraag van alle Belgische vakbonden, het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding en het Financieel Actie Netwerk voor eerlijke belastingen, verscheen vorige week het VoteWatch Europe-rapport over gelijkheid en sociale transitie. Het lijst nauwgezet het precieze stemgedrag op van alle Belgische leden van het Europees Parlement bij stemmingen over sociale thema’s.

Wat blijkt? Ingrijpende voorstellen, zoals een richtlijn voor betere minimumlonen in de Europese Unie, konden rekenen op de steun van alle Belgische Europarlementsleden, behalve van de N-VA- en Vlaams Belang-fracties. Ook onder andere maatregelen om armoede onder werknemers te bestrijden, om de loonongelijkheid tussen vrouwen en mannen weg te werken, of voor een betere bescherming voor werknemers in de platformeconomie, konden op de tegenstem of onthouding rekenen van N-VA en Vlaams Belang, terwijl alle andere fracties voor stemden.

Blokkeringsrol

Het rapport toont zo een duidelijke rode draad: de grootste Vlaamse partijen verzetten zich tegen een sociaal en solidair Europa. ‘N-VA en Vlaams Belang zitten gewrongen in het Europees Parlement’, legt politicoloog en Europa-kenner Louise Hoon van Denktank Minerva uit. ‘Elk goedgekeurd voorstel zorgt voor een beter geïntegreerd Europa. Maar deze partijen zijn net verkozen op een minder sterk Europa. Daardoor spelen ze op Europees niveau een blokkeringsrol.’

Zelfs als dat ingaat tegen hun eigen retoriek, zo pleitte Vlaams Belang in de aanloop van de vorige verkiezingen ook voor hogere minimumlonen en meer sociale bescherming. Maar zodra Europa daarvoor stappen onderneemt, schermen ze volgens Hoon met de redenering dat ze die solidariteit niet Europees willen organiseren: ‘Hun sociale discours geldt niet voor alle Europeanen, enkel voor de beperkte groep van Vlamingen.’

2207r eustemgedragweb

Transparantie

Volgens Hoon hebben zowel politici als de media te weinig aandacht voor wat er gebeurt in het Europees Parlement en voor het concrete stemgedrag van de parlementsleden. ‘De afgelopen tijd zijn een heleboel ingrijpende wetsvoorstellen in het Europees Parlement gepasseerd. De richtlijnen over Europese minimumlonen, of over meer collectieve onderhandelingen van werknemers zullen een groot verschil maken in het sociale beleid van de lidstaten. Dat maakt dit soort rapporten erg belangrijk, ze versterken de transparantie over het reilen en zeilen in Europa.’

Het volledige rapport kun je pdfhier terugvinden.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

‘Het leven is voor alleenwonenden adembenemend duur’

Een op de vijf Belgen woont alleen. In negen op de tien Belgische gemeenten vormen mensen die alleen wonen de grootste groep. Nathalie Le Blanc...
   30 mei 2023

'De welvaartsstaat pakt de armoede niet meer aan'

Ondanks toenemende werkgelegenheid en welvaartsstijgingen nam het armoederisico de laatste decennia in nagenoeg alle welvarende landen toe. 'De...
   30 mei 2023

Miljarden voor consultants, geen personeel voor kerntaken

De huidige Vlaamse regering heeft sinds 2019 maar liefst 1,5 miljard euro uitgegeven aan externe consultants. Dat maakte Vlaams minister Hilde...
   24 mei 2023

Lage rente op spaarboekjes levert banken miljardenwinsten op

De politieke druk op de banken om de rente op spaarrekeningen te verhogen neemt toe. ‘Maar banken vriendelijk vragen om de rente vrijwillig op te...
   23 mei 2023