Dirk Meurkens, een van de 122 deelnemers aan de G100, en Chris Dielis, coördinator van T’ANTWOORD.
Dirk Meurkens, een van de 122 deelnemers aan de G100, en Chris Dielis, coördinator van T’ANTWOORD.

Via het internet een attest opvragen of een afspraak met de stadsdiensten maken? Dat is niet zo eenvoudig als iedereen denkt. Een grote groep mensen ondervindt daardoor moeilijkheden om gebruik te kunnen maken van de stedelijke diensten. Dat leert een onderzoek van de Turnhoutse armoedevereniging T’ANtWOORD.

 27 oktober 2022

In een participatief traject, G100 genoemd, werden 122 mensen met een beperkt inkomen of in een kwetsbare situatie bevraagd in kleine groepjes. ‘Het is belangrijk dat ook deze mensen rechtstreeks hun stem kunnen laten horen, en kunnen deelnemen aan het maatschappelijk debat’, zegt Chris Dielis, coördinator van vzw T’ANtWOORD. ‘Het begint bij gehoord worden, daarna kan je pas gezien en ook serieus genomen worden. Sterke oplossingen bedenk je tenslotte samen met mensen die ervaring hebben met sociale uitsluiting. De G100-deelnemers benoemden de thema’s ‘wonen’, ‘dienstverlening’ en ‘discriminatie op de arbeids- of woningmarkt’ als de meest ervaren problemen. Omdat we niet alle problemen tegelijk kunnen aanpakken, legden we een eerste focus op een meer toegankelijke dienstverlening.’

Van het kastje naar de digitale muur

Verdere gesprekken met de deelnemers leidden tot duidelijke en concrete aanbevelingen voor het stadsbestuur. ‘Open de stadloketten’, is er daar één van, zegt Dirk Meurkens, een van de deelnemers aan de G100 en al langer betrokken bij de werking van T’ANtWOORD. ‘Tijdens de coronacrisis werd overgeschakeld naar een volledig digitale dienstverlening. Ik snap dat dit toen moest, maar het is nu hoog tijd om terug meer rekening te houden met de gebruikers. Want nu vermindert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de dienstverlening voor mensen die niet helemaal digitaal mee zijn. Dat zou niet mogen.’

‘Wij zijn vragende partij om één algemeen onthaalloket open te houden waar mensen zonder afspraak terechtkunnen voor heel eenvoudige zaken zoals het afdrukken van attesten die je heel vaak nodig hebt. Aan dat loket zou je dan ook meteen geholpen kunnen worden om een afspraak te maken bij de juiste dienst, wat nu online voor heel veel mensen niet erg duidelijk is.’

Luisterend oor

De resultaten van dit onderzoek werden al overgemaakt aan het stadsbestuur en waren ook in Turnhout te beluisteren tijdens de fakkeltocht van voorbije 17 oktober, wereldwijde actiedag van verzet tegen extreme armoede. ‘Het klopt dat we met onze aanbevelingen een luisterend oor gevonden hebben bij de verantwoordelijken van de stad. Deze G100 is een eerste stap in een verdere dialoog met de stad waarbij de dagelijkse ervaringen van onze mensen het vertrekpunt moeten zijn. Daar hopen wij op’, aldus coördinator Chris Dielis.

Ook Dirk kijkt uit naar het vervolg van hun werk, maar voor hem betekende het gelopen traject ook nu al veel: ‘Ik heb voor de eerste keer in mijn leven het idee dat ik echt betrokken kan worden bij het beleid. Veel meer dan eenmaal om de zes jaar te gaan stemmen. Ik heb de meerwaarde van participatie aan den lijve mogen ondervinden. Niet alleen ben ik mij bewust geworden van hoe moeilijk het is iets te veranderen en dat al zeker niet alleen de stad Turnhout dingen in gang kan steken. Tegelijkertijd is dit voor mij de eerste keer in mijn leven dat ik mij sterk genoeg voel om naar buiten te komen en met de pers te spreken. Ik kan en durf nu mijn stem laten horen.’

Zie www.tantwoord.be voor meer informatie over G100 en de aanbevelingen.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Verschillen op basis van migratieachtergrond verkleinen

Vlamingen staan positiever tegenover mensen met een andere herkomst of religie dan vijf jaar geleden. Meer dan driekwart van de mensen met...
   30 november 2023

Kwb-speelgoedinzameling? Ja hoor…want ieder kind verdient...

Binnenkort komt de Sint weer langs. Maar voor kinderen in armoede is dat niet altijd een feest. Ook dit jaar kun je speelgoed dat nog mooi en...
 West-Vlaanderen  22 november 2023

Zonder sociale zekerheid leven 4 op de 10 Belgen in armoede

Momenteel leeft een op de acht Belgen in kansarmoede. Die verhouding blijft al jaren min of meer onveranderd. Maar achter dat cijfer schuilt nog een...
   21 november 2023

‘Verhoogde tegemoetkoming voorkomt ook armoede’

Een op vijf Belgen valt vandaag onder het systeem van verhoogde tegemoetkoming dat recht geeft op een verminderd tarief voor gezondheidszorg. Maar...
   21 november 2023