man met tandpijn en zakdoek om het hoofd

Het akkoord tussen ziekenfondsen en tandartsen, dat de tarieven voor terugbetaalde zorg vastlegt, kan niet rekenen op voldoende steun van de tandartsen. 43 procent van de tandartsen in ons land ondersteunt het akkoord niet. Om het akkoord in werking te laten treden, moet minstens 60 procent het akkoord ondertekenen. Zonder akkoord is geen enkele tandarts verplicht om de conventietarieven toe te passen.

Djorven Ariën

CM Gezondheidsfonds betreurt dat er onvoldoende steun is vanuit de tandartsen. ‘Dit heeft grote gevolgen voor de patiënt, want zonder akkoord is er geen tariefzekerheid. Als gezondheidsfonds pleiten we voor een toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. We zijn dan ook bijzonder ongerust over de impact op de patiënt’,  zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp.

Evenwichtig akkoord

Het akkoord met de tandartsen voorzag een verhoging van het budget met bijna 10 procent. Ook werd een indexering van de honoraria met 6,05 procent afgesproken.

Van Gorp: ‘Voor ons is het akkoord evenwichtig en ambitieus, er gaat voldoende aandacht naar preventie, maar er worden ook opnieuw aanzienlijke middelen geïnvesteerd om de toegankelijkheid van de tandzorg te verhogen. Anderzijds moeten deze middelen ervoor zorgen dat het systeem evolueert naar een beter overlegsysteem, een eerlijkere beloning voor zorgverleners door de hervorming van de nomenclatuur en een meer inclusief systeem waarin tandarts-specialisten hun plaats moeten kunnen vinden.’ 

Zorgverleners en ziekenfondsen maken om de 2 jaar nieuwe prijsafspraken binnen het Belgische Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) die de toetredingscijfers bekendmaakte. Wat de directe gevolgen zijn van het ontbrekende akkoord bij tandartsen is nog niet helemaal duidelijk. De minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) zal daarover op korte termijn in overleg gaan met de sector van de tandartsen.

Andere sectoren bereiken wel akkoord

Op het Verzekeringscomité van het RIZIV werden ook enkele resultaten van andere akkoorden meegedeeld. Zo treedt 67 procent van de logopedisten toe tot de overeenkomst tussen ziekenfondsen en logopedisten. Dat zijn er 20 procent meer in vergelijking met het vorige akkoord. Bij de kinesisten treedt 66 procent toe in een nieuw akkoord. Patiënten die kiezen voor een niet-geconventioneerde logopedist of kinesist, zullen 25 procent minder terugbetaald krijgen, met uitzondering van patiënten met het recht op de Verhoogde Tegemoetkoming.

Bij de artsen treedt een grote meerderheid van 86 procent toe tot het akkoord en past bijgevolg de geconventioneerde tarieven toe voor hun geneeskundige verstrekkingen. Dat is vergelijkbaar met het toetredingscijfer van de voorbije jaren.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Moet apotheker me wijzen op generisch alternatief?

Caroline Lebbe, geneesmiddelenexpert bij CM, licht toe: ‘Strikt genomen is de apotheker niet verplicht om je te wijzen op het bestaan van een...
   15 april 2024

‘Wachtlijsten voor mentale zorg zijn sluipmoordenaar’

‘Mama belt nu elke dag naar de psycholoog, maar er is nog geen plaats voor mij.’ Het niet-zo geheime dagboek van CM maakt pijnlijk duidelijk...
   15 april 2024

Week van de Valpreventie: Rollatortreffen in Harelbeke

Om mensen die minder mobiel zijn toch hun zelfstandigheid zo lang mogelijk te laten bewaren, is een rollator een handig hulpmiddel. Omdat er bij het...
 West-Vlaanderen  10 april 2024

We worden grijzer, maar niet wijzer

Tegen 2050 zullen er in ons land dubbel zoveel 80-plussers zijn als vandaag. Steeds meer mensen leven langer. Maar leven we ook beter, vraagt...
   08 april 2024