Illustratie snel rijk
Illustraties: © Rutger Van Parys

De liberale partijen in de federale regering slepen met de voeten als het over een grote fiscale hervorming gaat. Dat komt vooral grote vermogens, aandeelhouders, huizenverhuurders en grootverdieners met een eigen vennootschap handig uit.

Simon Bellens
 22 februari 2023

Komt ie of komt ie niet? Sinds het begin van de Vivaldi-regering is het uitkijken naar de beloofde ‘brede fiscale hervorming’ die werken meer moet doen lonen en een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens vraagt. Afgelopen zomer presenteerde minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) nog zijn ‘blauwdruk’. Maar nu het stilaan tijd wordt om die om te zetten in concrete maatregelen, zetten sommige coalitiepartners de hakken in het zand.

De blauwdruk van minister Van Peteghem stelde voorop om de belastingen op arbeid te verlagen, voortaan alle vermogensinkomsten te belasten aan één tarief van 25 procent, met een uitzonderingstarief van 15 procent voor meerwaarden op aandelen, en de belastingen op consumptie te vergroenen. De weg naar een eerlijk en transparant belastingsysteem zonder achterpoortjes of koterijen?

Aanvankelijk moest de taxshift budgetneutraal worden, maar nu lagere bijdragen op arbeid elders om compensaties vragen, lijkt de animo voor een hervorming bij de liberale partijen helemaal bekoeld. ‘Een fiscale hervorming mag de begroting niet bezwaren’, klinkt het weigerachtig bij premier Alexander De Croo (Open VLD). Zijn partijvoorzitter Egbert Lachaert voegde daar nog aan toe: ‘Ik ga zelfstandigen die één of twee appartementjes verhuren niet plots vertellen dat de huur wordt belast.’ Ook zijn Franstalige zustervoorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) staat op de rem, hij wil enkel een algemene belastingverlaging, ook al kost dat de sociale zekerheid miljarden.

Tweede woning

Electoraal gespin om de partijachterban te paaien, denkt nationaal secretaris van het ACV Koen Meesters. ‘Toch is er bijzonder veel werk aan de winkel om werken echt te laten lonen en grote vermogens een eerlijke bijdrage te laten leveren. Bovendien zit het huidige systeem vol onlogische gunstregimes, denk maar aan het fiscale voordeel voor een tweede woning. Een leven lang jezelf in het zweet werken wordt zwaar belast, maar al slapend miljarden winst maken uit beursspeculatie belasten we niet.’

De concrete belastingdruk is erg afhankelijk van de gezinssamenstelling en van de soorten inkomens. Maar verschillende voorbeelden illustreren hoe het huidige belastingsysteem inkomsten schijnbaar willekeurig nu eens zwaarder, dan weer minder zwaar belast.

‘Een bruto loonsverhoging voor een werknemer met een loon net boven het minimumloon, kost de werkgever soms wel drie keer zoveel als de werknemer er zelf van overhoudt’, legt fiscaal expert van het ACV Erik Van Laecke uit. ‘Afhankelijk van sociale toeslagen voor bijvoorbeeld het groeipakket of een sociaal energietarief, houdt een werknemer soms zelfs netto minder over van een loonsverhoging. Dat moet worden aangepakt.’

Doorzetten

Anderzijds bevoordeelt de fiscaliteit wel inkomsten uit de verhuur van woningen, loonvoordelen zoals een bedrijfswagen, of werken via een vennootschap. Gunstregimes voor de lucky few? ‘Dat zit inderdaad scheef’, aldus Ive Rosseel van de ACV-studiedienst. ‘Wie veel verdient, bijvoorbeeld als CEO van een grote multinational, maar zichzelf een laag loon uitkeert via een vennootschap, komt zelfs in aanmerking voor sociale toelagen zoals studietoelagen. Bovendien voorziet de fiscus in heel wat voordelige regimes om de winst via die vennootschap uit te keren. Als iemand alle aandelen uit de vennootschap met meerwaarde verkoopt, gebeurt dat zelfs helemaal onbelast.’

Op het kabinet van minister Van Peteghem is te horen dat zijn fiscaal adviseurs momenteel ‘in de volle uitwerking zitten van de eerste fase van de fiscale hervorming’, en dat de minister die nog voor de begrotingsgesprekken van maart op de regeringstafel wil leggen. ‘Het blijft de ambitie om deze legislatuur te starten met de hervormingen. Daarmee wachten tot na de verkiezingen betekent veel verloren jaren, dan blijven we nog tot minstens 2026 wereldwijd belastingkampioen.’ 


Illustratie personages uit artikel Snel Rijk

Cath, HR-medewerker, is single zonder kinderen

23907806 vierkant
 • Bruto maandloon: 3 000 euro
 • 4 000 euro bruto loonsverhoging op jaarbasis levert netto 1 553,38 euro op, 31,27 procent van de kostprijs voor de werkgever
 • Dezelfde verhoging in aandelenopties brengt maar liefst netto 3 550 euro op, ofwel 71,05 procent van de kostprijs
 • Van een bedrijfswagen met een waarde van 40 000 euro blijft een ‘voordeel van alle aard’ over van 2 836 euro. Daarop betaalt Cath 1 500 euro aan belastingen, haar netto-voordeel bedraagt 87 procent van de kosten.
Conclusie: Wie een bruto loonsverhoging krijgt, wordt vaak fiscaal gestraft

Stephen en Chiara, gehuwd met twee kinderen

23907806 vierkant
 • Stephen en Chiara verhuren twee appartementen voor 600 euro per woning
 • De belasting op basis van een kadastraal inkomen van 593,76 euro per woning bedraagt jaarlijks 1 723,37 euro
 • Netto-opbrengst uit verhuur: 11 376,63 euro, ofwel 79 procent van de totale inkomsten (inclusief onroerende voorheffing)
Conclusie: Een extra inkomen uit huurinkomsten wordt fiscaal beloond

Ron is CEO van een multinational via een managementvennootschap, zijn partner is ‘medewerkende echtgenoot’

23907806 vierkant
 • Ron factureert via zijn vennootschap maandelijks 15 000 euro aan zijn werkgever, de multinational. Daarvan keert hij zichzelf een loon uit van 5 000 euro bruto per maand
 • De sociale bijdragen zijn 655,15 euro per maand (minder dan de sociale bijdrage voor Cath, die 1 048,97 euro bedragen)
 • Via zijn vennootschap geniet hij netto-voordelen zoals een eerste en tweede woning, twee bedrijfswagens, een smartphone en internet voor 1 907,77 euro per maand
 • Totale netto-inkomen in de personenbelasting: 55 944,82 euro per jaar
 • Studietoelagen houden geen rekening houden met niet-belaste voordelen, voor hun twee studerende kinderen hebben ze daarom recht op een studietoelage: 1 360,99 euro
 • Ron keert zich op gepaste tijdstippen 50 000 euro aan dividenden uit via het fiscaal voordelig VVPRbis-regime, waarvan hij netto 85 procent overhoudt: 42 500 euro
 • Als hij aan het einde van zijn carrière de aandelen van zijn managementvennootschap verkoopt ter waarde van 1 000 000 euro, doet hij dat onbelast, een winst van 100 procent. In totaal heeft hij 676 620,40 euro gewonnen in vergelijking met wanneer hij dat aan zichzelf alsbijkomend loon had uitbetaald
Conclusie: Een CEO met een managementvennootschap is het beste af

 

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

Factcheck: 'België heeft een loonhandicap'

De gemiddelde Belgische uurloonkost lag in 2022 3,8 procent lager dan in de buurlanden, toont een nieuw rapport van de Centrale Raad voor het...
   22 februari 2024

Waarom zijn mijn medische kosten zo hoog ondanks de...

In België bestaat een maximumfactuur (MAF) waarbij remgelden worden terugbetaald zodra je een plafondbedrag bereikt. Toch kijken patiënten soms aan...
   21 februari 2024

Bij WZC OLV Ter Westroze: maaltijdcheques dankzij ACV

Sinds 2020 zijn er werknemersafgevaardigden in het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Ter Westroze (Westrozebeke). ‘Dankzij een goede voorbereiding,...
 West-Vlaanderen  21 februari 2024

Film over dementie 'Human forever' laat niemand onberoerd

Gisteravond ging de documentaire 'Human Forever’ in Belgische première in de Koningin Elisabethzaal. Zorgvernieuwer Teun Toebes, 24 en kerngezond,...
   20 februari 2024