Legomannetje bezwijkt onder stekker
Verschillende sociale organisaties vragen aan de overheid maatregelen om de koopkracht te beschermen. / © ID/Fred Debrock
 Dossier: Energie

Vandaag verscheen in De Tijd een opvallend opiniestuk. Kopstukken van vakbonden, ziekenfondsen en armoedeorganisaties maken zich grote zorgen over de koopkracht van de mensen. Ze vragen dringend daadkrachtige maatregelen om het koopkrachtverlies te beperken.

Wim Troch
 16 september 2022

Ondanks de bescherming die de index biedt, voelen veel mensen de gevolgen van de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. Zeker nu het sociaal overleg rond meer dan 900 miljoen voor de laagste pensioenen en andere sociale uitkeringen door de werkgevers afgeketst werd, willen ze dat de verschillende overheden maatregelen nemen. Want door de gedwongen impasse kunnen de uitkeringen voor zieken en werklozen en de laagste pensioenen niet stijgen, waardoor de meest kwetsbaren extra hard getroffen worden in deze crisis.

‘In plaats van de koopkrachtcrisis verder uit te diepen, verwachten we van de regeringen extra koopkrachtmaatregelen’, stellen de ondertekenaars. ‘Onze voorstellen liggen op tafel, zowel om de stijging van de energieprijzen te drukken als om de lagere inkomens extra te ondersteunen. Zoals via het bestendigen en uitbreiden van het sociaal energietarief. En door dat tarief automatisch toe te kennen. Maar ook door de invoering van een basispakket energie tegen redelijke prijzen voor iedereen.’

De ondertekenaars van deze oproep steunen ook de nood aan tijdelijke steunmaatregelen aan bedrijven die problemen komen, zowel voor de vrijwaring van jobs als voor de vrijwaring van de koopkracht. Ze stellen wel dat tegenover deze steun van de overheid ook inspanningen van de aandeelhouders moeten staan. ‘We  hopen dat zowel voor de versterking van de koopkracht van de mensen als voor de ondersteuning van kwetsbare bedrijven de komende dagen maatregelen worden genomen. We gaan hier samen door.’

In de vrije tribune wordt ook gepleit voor maatregelen aan de inkomstenzijde. ‘Er zijn bedrijven die bovenmatig veel winst halen uit de prijsstijgingen en de speculatie. Die moeten nadrukkelijk worden aangesproken, ook om te vermijden dat overheden te veel schulden maken.’

Onder meer Marc Leemans (ACV), Luc Van Gorp (CM), Peter Wouters (beweging.net), Mark De Soete (Okra), Koen trappeniers (Welzijnzorg), Johan Tourné (Samana) Anne Van Lancker (Decenniumdoelen), Heidi Degerickx (Vlaams Netwerk tegen Armoede), Guy Tordeur (Belgisch Netwerk Armoedebestrijding) en Bart Van de Ven (Brussels Platform Armoede) ondertekenden deze oproep.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!