Vakbondsdelegatie op gesprek bij Open vld-voorzitter Egbert Lachaert
Een delegatie van het ACV ging bij de verschillende partijbesturen langs, zoals hier bij Open vld, om de gelijkstelling van de dagen coronawerkloosheid in 2022 aan te kaarten.

300 000 werknemers die door hun ongewilde tijdelijke werkloosheid al behoorlijk wat loon verloren, dreigen nu ook vakantiegeld en -dagen kwijt te zijn. Het ACV bond de kat de bel aan in de media. Is een oplossing eindelijk in zicht?

An-Sofie Bessemans
 10 februari 2023

Vorig jaar plaatsten nog heel wat bedrijven werknemers op coronawerkloosheid – in totaal gaat het om bijna 6,9 miljoen dagen voor 2022. Terwijl die dagen in 2020 en 2021 nog gelijkgesteld werden voor de opbouw van vakantierechten en het vakantiegeld, is dit voor 2022 – ondanks herhaaldelijk aandringen van het ACV – niet gebeurd. Daardoor dreigen 300 000 werknemers die door hun ongewilde tijdelijke werkloosheid al behoorlijk wat loon verloren, nu ook vakantiegeld en -dagen kwijt te zijn.

Voor werknemers van bedrijven met een collectieve sluiting in de zomer stellen zich nog extra problemen. Omdat een oplossing uitblijft, bond het ACV via de media de kat de bel aan. Een ACV-delegatie bracht met getroffen werknemers ook een bezoek aan de voorzitters van de federale regeringspartijen. ‘We konden ons niet van de indruk ontdoen dat politici schrokken toen ze hoorden van het probleem’, aldus het Koen Meesters, nationaal secretaris van het ACV. Ook in het parlement zijn intussen vragen hierover gesteld aan minister van Werk Dermagne (PS).  

Zoektocht naar oplossingen

In het beheerscomité van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), waar vakbonden en werkgeversorganisaties zetelen, wordt ondertussen verder gezocht naar een oplossing voor de gelijkstelling. De sociale partners hebben op de vergadering van woensdag 8 februari nogmaals samen gesteld dat die gelijkstelling er moet komen. De Rijksdienst zou dit kunnen voorfinancieren als ze daarvoor de nodige middelen krijgt. Die extra middelen zijn nodig, want de reserves van de Rijksdienst zijn door de impact van de enorme coronawerkloosheid weggesmolten.

Door de massale tijdelijke werkloosheid heeft de Rijksdienst veel minder inkomsten. De sociale partners  willen zo snel mogelijk aan de minister een plan voorstellen om de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie van de nodige middelen te voorzien. Zodat werknemers geen vakantiedagen en vakantiegeld verliezen dit jaar én de financiering van het vakantiegeld ook  in de toekomst gegarandeerd is.

‘De sociale partners zullen hiervoor in overleg gaan met minister van werk Dermagne, hij moet groen licht geven om op deze wijze te werken.  De minister moet ook een Koninklijk Besluit publiceren dat de gelijkstelling regelt. Pas dan is er zekerheid. Het ACV verwacht van de minister dat hij hiermee eindelijk haast maakt’, stelt Meesters. ‘Er moeten dus nog meerdere hordes genomen worden, we gaan het vel van de beer nog niet verkopen. Maar door de druk die het ACV op het dossier zet, is er nu eindelijk hoop dat er een oplossing komt.  Het smaakt wel een beetje wrang dat we daarvoor eerst naar de media moeten stappen.’

De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie betaalt het vakantiegeld voor arbeiders. Voor bedienden, van wie het vakantiegeld rechtstreeks door de werkgevers betaald wordt, moet er uiteraard ook een oplossing komen.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

Werkloosheidsuitkeringen beperken, een achterhaald...

Wie werkt zoekt, die vindt werk. Zeker op de krappe arbeidsmarkt van vandaag, lijkt dat een evidentie. Zo ‘evident’ dat heel wat politici vinden dat...
   18 juli 2024

Wat als ik ziek word tijdens mijn vakantie?

De zomervakantie staat voor de deur. Traditiegetrouw sluiten heel wat bedrijven collectief de deuren tijdens één of meerdere weken. Maar wat als je...
   03 juli 2024

Factcheck: hogere minimumlonen doen jobs niet verdwijnen

Verdwijnen er banen als de minimumlonen stijgen? Volgens Nederlandse onderzoekers alvast niet. Meer zelfs: mensen vinden werk in beter betaalde...
   26 juni 2024

Helft ouders kan zomervakantie niet overbruggen

Terwijl de een zich al verheugt op enkele weken vrij, roept de zomervakantie bij heel wat ouders vooral stress op. Elk jaar opnieuw is het puzzelen...
   24 juni 2024