Premier Alexander De Croo houdt cadeautje vast

Sinds het politiek gehakketak en het ontslag van staatssecretaris Eva De Bleeker (Open Vld) gaat de regering uit van een globaal begrotingstekort van ruim vijf procent van het procent bruto binnenlands product. Zonder ingrijpen kijken we eind 2023 aan tegen een federaal begrotingstekort van 17 miljard euro, een jaar later al 20 miljard. Premier Alexander De Croo (Open Vld) en zijn regeringsleden zullen tijdens de begrotingsgesprekken in maart dus enkele miljarden moeten vinden. Visie hoorde rond en keek verder dan je pensioen.

Nils De Neubourg
 07 februari 2023

 Deze voorstellen dichten het gat in de begroting:

3 miljard euro

Voorkom spier- en skeletproblemen

Een omvangrijk en vooral duur probleem, vaak veroorzaakt door werk. Ongeveer tweeënhalf miljoen Belgen kampen ermee, 150 000 van hen zijn daardoor in langdurige ziekte beland. Betere preventie op de werkvloer kan tot 3 miljard euro directe medische kosten uitsparen.

460 miljoen euro

Belast de échte huurinkomsten

Wie een woning verhuurt betaalt geen belastingen op wat er werkelijk aan huurgeld binnenkomt. Veel experten zijn het erover eens dat dat niet eerlijk is tegenover wie meer afdraagt van het loon. Daarom: laat de belastingen afhangen van werkelijke huurinkomsten.

1,75 miljard euro

Alleen bedrijfssubsidies waar het nut heeft

In vergelijking met onze buurlanden geeft België twee procent van het bruto binnenlands product meer uit aan economische steunmaatregelen aan bedrijven. Maar rapporten toonden aan dat niet iedere euro daarvan tot betere productiviteit of meer werkgelegenheid leidt. Een deel van de subsidies komt goed terecht, maar steeds meer subsidies leiden gewoon tot meer winst bij bedrijven.

560 miljoen euro

Aandelenopties voor veelverdieners de schop op

Een klein en select deel van werknemers kan ervoor kiezen om als deel van het loon aandelen te kopen van de werkgever. Ruim de helft van die werknemers heeft een jaarinkomen van bijna 100 000 euro. Zij kunnen dus bovenop dat riante loon en zonder noemenswaardige belastingen en bijdragen beursproducten aankopen, en snel weer ten gelde maken.

2,36 miljard euro

Herdenk de salariswagens en tankkaarten

Vanaf 2026 moeten alle wagens die deel uitmaken van het loon elektrisch zijn. Maar de schatkist blijft ondertussen wel bloeden. De FOD Financiën berekende dat we jaarlijks 2,36 miljard euro mislopen door rechtstreekse subsidies en verloren belastinginkomsten. Door werknemers met een bedrijfswagen en eventuele tankkaart over te laten stappen op een mobiliteitsbudget, kan het systeem van salariswagens herdacht worden zonder dat mensen moeten inboeten op verloning.

4,78 miljard euro

Maak facturen verplicht elektronisch voor bedrijven

Facturen verwerken blijkt in ons land nog echt papierwerk, zeker in bedrijven. Die hele papierwinkel is gevoelig voor onder meer fouten en fraude. Nochtans kan de overheid eenvoudig bedrijven verplichten over te schakelen op digitale facturen en verwerking ervan. En het levert bijna 5 miljard euro op.

2 miljard euro

Belast de meerwaarde op aandelen

Het onderscheid tussen inkomsten uit arbeid of uit andere bronnen is achterhaald, vindt het ACV. Wie het kan dragen, moet mee een eerlijke bijdrage leveren, zo ook wie inkomsten haalt uit aandelen.

1 miljard euro

Zelfstandigen eerlijk laten bijdragen aan hun pensioenen

Sinds 2021 is de pensioenberekening van werknemers en zelfstandigen gelijkgetrokken. Alleen volgden de bijdragen van zelfstandigen aan de pensioenkas niet het verhoogde pensioen zelf. Dat slaat op termijn een gat in de budgetten van bijna 1 miljard euro.

en ook nog ...

Meer transparantie over farmadeals

De ziekteverzekering draagt jaarlijks een kost van 5 miljard euro van het totale geneesmiddelenbudget, en dat budget gaat in stijgende lijn. Niet alleen gebruiken we veel geneesmiddelen, er komen ook steeds meer nieuwe, dure geneesmiddelen op de markt. Steeds vaker worden ze vergoed via vertrouwelijke overeenkomsten tussen de federale minister van Sociale Zaken en farmaceutische bedrijven. Door die overeenkomsten is de werkelijke kostprijs per geneesmiddel voor de ziekteverzekering onbekend. Voor CM is innovatie belangrijk, maar enkel op voorwaarde dat de nieuwe geneesmiddelen werkelijk een meerwaarde bieden voor de patiënten. Dat is vandaag niet altijd zeker.

Inzetten op generische geneesmiddelen

Van de CM-leden die in 2019 een biologisch geneesmiddel voorgeschreven kregen, nam minder dan tien procent de generische variant. Daarmee scoort ons land opvallend slechter dan verschillende buurlanden. En het betekent hoge kosten. Het aanbod van generische geneesmiddelen moet daarom omhoog. Want zodra een generische variant beschikbaar wordt, moet ook de kostprijs van het originele geneesmiddel fors dalen.  

 
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

Werkloosheidsuitkeringen beperken, een achterhaald...

Wie werkt zoekt, die vindt werk. Zeker op de krappe arbeidsmarkt van vandaag, lijkt dat een evidentie. Zo ‘evident’ dat heel wat politici vinden dat...
   18 juli 2024

De begroting verdient aandacht, geen paniek

De regeringsonderhandelingen gebeuren onder de schaduw van een zware begrotingsinspanning, in lijn met de Europese begrotingsregels. Maar die...
   10 juli 2024

‘Spectaculaire daling van de armoede, dankzij beleid’ 

Na decennia van stabiele, zelfs licht stijgende, armoedecijfers, daalde de armoede in België tussen 2018 en 2022 met liefst 2,5 procent. 'Het gevolg...
   10 juli 2024

‘Jobstudenten houden de boel recht’

Steeds meer scholieren en studenten zijn aan het werk, ook tijdens het jaar. Met gevolgen voor hun studie, maar jongeren zien ook premies, een...
   05 juli 2024