Vrouw en man werken met mondmasker in kantoor
© Shutterstock

Wie corona opliep op het werk kan al langer beroep doen op een regeling voor corona als beroepsziekte. Maar voor aanhoudende klachten onder de noemer long covid volstond die regeling niet. Daar is nu een oplossing voor. Het bevoegd agentschap heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om dossiers over langdurige en aanhoudende coronaklachten te behandelen.

Nils De Neubourg

Voor velen is een coronabesmetting van tijdelijke aard. Bij anderen blijft de ziekte nog langere tijd in het lichaam aanwezig. Als de klachten langer dan twee maanden blijven duren, spreken we over long covid. Het gaat dan over klachten als vermoeidheid, kortademigheid, cognitieve problemen of andere kwalen die invloed hebben op het dagelijks functioneren. Die symptomen kunnen ook terugkeren of pas lang na de besmetting opduiken.

Voor wie onder bepaalde voorwaarden kan aantonen dat de besmetting op het werk gebeurde, is er de erkenning van corona als beroepsziekte. Daarmee kan de werknemer een schadevergoeding aanvragen voor de ziekte. Maar de bestaande regeling liet langdurige coronaklachten buiten beschouwing. Tensminste, dat was zo tot de laatste vergadering van het directiecomité van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s. Daar werden onlangs de procedures vastgelegd voor de behandeling van dossiers over long covid. Formeel is dat aan de orde vanaf zes weken arbeidsongeschiktheid door een coronabesmetting.

Analyse door arts

Als er zes weken nog steeds sprake is van ‘organisch letsel’, zeg maar lichamelijke problemen, en dat kan medisch aangetoond worden, dan blijft Fedris de arbeidsongeschiktheid gewoon dekken. Alleen als er duidelijk andere oorzaken zijn van de klachten, stopt de dekking van Fedris.

In andere gevallen waarbij een oorzaak niet meteen duidelijk is, volgt een arts van Fedris de zaak verder op. Die zal individueel een meer gedetailleerde analyse maken. Daarbij zal de arts rekeninghouden met verschillende elementen, zoals het volgen van een behandeling of revalidatietraject en of de persoon ondertussen geheel of gedeeltelijk weer aan het werk. In sommige gevallen, zoals bijvoorbeeld onverklaarbare hoofdpijn, zal de arts van Fedris zelfs een beroep moeten doen op de expertise van een neuroloog. De beoordeling van de Fedris-arts zal bepalen of een behandeling al dan niet voortgezet wordt. Het is daarom belangrijk dat werknemers die tijdens het werk besmet raakten met corona Fedris een gedetailleerd rapport bezorgen over de evolutie van hun medische situatie, met zoveel mogelijk informatie.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Factcheck: Vertraging door bus die niet opdaagt is werktijd

Onvoorziene vertragingen tijdens het pendelen naar het werk mag je als werktijd beschouwen. Een bus, tram of trein die niet of te laat rijdt, valt...
   28 november 2023

5 vakantiedagen meer voor iedereen

De vierdaagse werkweek, waarbij een voltijdse werkweek in vier in plaats van vijf dagen volbracht wordt, bestaat een jaar, maar wordt amper...
   24 november 2023

Worden pakjesbezorgers binnenkort niet langer uitgebuit?

Er is een nieuwe pakjeswet. Die kwam er nadat eind 2021 enkele grove misbruiken in de pakjessector aan het licht kwamen. Een keten van...
   23 november 2023

‘Zet je op vier poten! riep hij me na op weg naar het werk'

Veilig woon-werkverkeer is een gedeelde verantwoordelijkheid van politici, werkgevers en lokale besturen, klinkt het bij de Europese...
   23 november 2023