Vrouw leest vacatures aan raam interimkantoor
© ID / Jan Van der Perre

eerder onwaarMensen op zoek naar een baan kruisen vaak het interimkantoor. Maar uitzendarbeid betekent niet altijd de opstap naar een vaste baan.

An-Sofie Bessemans
 27 januari 2022

Uit het uitzendwerk-onderzoek van het HIVA – KU Leuven in 2019, blijkt dat 66 procent van de uitzendkrachten die meer dan occasioneel uitzendwerk doen, vragende partij is voor een vast contract, zowel jongeren maar zeker wie ouder is dan 30 jaar (71 procent).

Die verwachting blijkt vaak ijdele hoop: minder dan de helft (42 procent) van hen geeft aan dat hun na afloop een vast contract is beloofd. De rest is daarover onzeker of zegt dat dit niet het geval is. Opvallend is dat zij die moeilijk rondkomen met hun inkomen, ook nog eens minder zicht hebben op een vast contract. Zo versterkt uitzendwerk ongelijkheden op de arbeidsmarkt: mensen met een laag inkomen belanden noodgedwongen in het interimwerk met de minste groeikansen.

Ook is slechts een minderheid tevreden over de mate waarin de interimjob hun toekomstige arbeidsmarktpositie versterkt. Onder uitzendkrachten met een laag loon is hier slechts een derde positief over, en onder niet-precaire uitzendkrachten 54%. Het plaatst kanttekeningen bij het argument dat uitzendwerk een ‘opstap’ is, en zo ja, of dat voor iedereen zo is. Zeker werknemers in een socio-economisch sterkere positie kunnen doorstromen van uitzendwerk naar een vast contract. Maar voor wie al zwakker staat op de arbeidsmarkt, is de kans groter dat het een neerwaartse spiraal vormt waardoor ze (langer) in een uitzendstatuut en kwetsbaardere positie blijven.

Zelfs wanneer uitzendkrachten qua socio-economische en onderhandelingspositie sterker in hun schoenen staan om de voordelen te benutten van uitzendwerk, dan nog is maar nipt de helft tevreden over de bijdrage van hun uitzendwerk aan hun arbeidsmarktpositie. Huidige uitzendkrachten blijken dus de ‘opstapfunctie’ van uitzendwerk alleszins kritisch te evalueren.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Wet moet ongewenste clausules interimarbeid tegengaan

Bedrijven moeten uitzendkrachten makkelijker vast in dienst kunnen nemen. Dat is de inzet van een voorontwerp van een wet die Pierre-Yves Dermagne...
   22 november 2023

ACV pakt uit met Sherpa- en Brugfigurenproject : opleiding...

Eind oktober vond in de gebouwen van Hogeschool Vives Campus Brugge het tweejaarlijkse arbeidsmarktcongres van West4Work plaats. Onder de titel...
 West-Vlaanderen  20 november 2023

Interimmers onder druk om afstand te doen van loon

Uitzendkantoren zetten steeds vaker uitzendkrachten onder druk om af te zien van hun rechten. Wanneer nog voor het contract is afgelopen blijkt dat...
   14 november 2023

Spelen met vuur

‘We verwachten van onze politici dat ze met wezenlijke problemen bezig zijn. Maar we krijgen vooral spektakel- en symboolpolitiek. Waarbij, en dat...
   27 oktober 2023