Thuiszorghulp helpt oude dame recht
© ID/ Joren De Weerdt

De Vlaamse mutualiteiten vragen de Vlaamse regering om het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden dringend te indexeren. Meer dan een kwart miljoen Vlamingen doet beroep op dat zorgbudget, dat al veertien jaar niet meer werd geïndexeerd. ‘Sinds 2009 is het bedrag quasi exact hetzelfde gebleven. Terwijl de levensduurte enorm is toegenomen’, klinkt het bij de mutualiteiten.

Dominic Zehnder

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden werd in 2001 door de Vlaamse regering in het leven geroepen, toen nog onder de naam Zorgverzekering. Elke Vlaming die kan aantonen mantelzorg of thuishulp nodig te hebben, of in de residentiële zorg verblijft, heeft recht op deze maandelijkse premie. Die bedroeg in 2003, toen het systeem in voege trad, 90 euro per maand.

In de beginjaren werd de premie geïndexeerd, waardoor het bedrag in 2009 tot 130 euro gestegen was. Sindsdien bleef het bedrag quasi hetzelfde, ondanks een stevige stijging van de levensduurte én van de kosten van zorg zoals thuisverpleging, thuishulp, ... Begin dit jaar kwam er een eenmalige verhoging van vijf euro, wat het totaalbedrag op 135 euro brengt.

‘Als we de waarde mee zouden laten evolueren met de inflatie sinds 2009, zou het vandaag om een maandelijks bedrag van 177,70 euro gaan’, zegt Luc Van Gorp, voorzitter van het Vlaams Intermutualistisch College (VICO), dat de mutualiteiten verenigt.

Hopen op begrotingsgesprekken

‘Het zorgbudget moet tijdens de Vlaamse begrotingsgesprekken in september weer op de onderhandelingstafel komen te liggen’, zegt Van Gorp die vanuit de sector en van leden signalen krijgt het niet meer te redden met de huidige premie. ‘We merken dat steeds meer mensen een beroep doen op professionele thuiszorg en mantelzorg. Het zorgbudget is een middel om die zorgnoden betaalbaar te houden. In onze sterk vergrijzende samenleving is het bovendien een belangrijke tool om ouderen te ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te blijven.’

Het Vlaams regeerakkoord ambieerde een hervorming van de verschillende zorgbudgetten tot één type zorgbudget met één uniek inschalingsinstrument (BeIRAI), brengt Van Gorp in herinnering. ‘Dat zal deze legislatuur echter niet meer lukken. Het zorgbudget voor ouderen werd vorig jaar wel grondig hervormd, met positieve financiële impact voor ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven. Daarom vragen we de Vlaamse regering om zo snel mogelijk werk te maken van de indexering van het zorgbudget om ook de andere zorgbehoevenden voldoende steun te bieden.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

Zonder middenveld geen draagvlak voor 'wicked problems'

Onder het mom van het primaat van de politiek staat het middenveld onder druk. Maar ook zelf verliest dat soms zijn politiserende taak uit het oog....
   07 december 2023

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

Jeugdlokalen in slechte staat

De lokalen van veel jeugdbewegingen verkeren in slechte staat met soms zelfs gevaarlijke en ongezonde situaties tot gevolg. Dat blijkt uit een groot...
   07 december 2023

Solidaire fietsreis in Bangladesh

Zestien avontuurlijke fietsers, onder wie drie uit Oost-Vlaanderen, zullen in februari door Bangladesh trekken. Per fiets ontdekken...
 Oost-Vlaanderen  07 december 2023