© Rutger Van Parys

Een woning huren wordt haast onbetaalbaar. Door de historisch hoge inflatie dreigt straks de huur van veel mensen met tien procent te stijgen. Beleidsmakers zitten intussen met de handen in het haar om die historisch hoge prijsstijging op te vangen, zonder de huurmarkt te laten instorten.

Dominic Zehnder
 28 september 2022

Wie een appartement of huis huurt, wacht momenteel bang af naar het moment waarop de huurprijs geïndexeerd mag worden. Daardoor dreigt naast gas en elektriciteit ook huren onbetaalbaar te worden voor heel wat gezinnen. ‘Veel huurders hebben al een laag inkomen, waarvan een groot deel naar de huur gaat. In combinatie met de hoge energieprijzen kan dat voor hen een zeer groot probleem vormen’, zegt Sien Winters, onderzoekster bij het HIVA en coördinator van het Steunpunt Wonen.

‘Voor de meeste private verhuurders staat het rendement voorop, maar dat kun je hen ook niet kwalijk nemen. Daarom moet de overheid ingrijpen. Voor mij is er slechts één duurzame oplossing: het aantal sociale woningen optrekken. Er zijn in Vlaanderen op dit moment zo'n 170 000 sociale woningen, terwijl er 180 000 gezinnen op de wachtlijst staan.’ 

Carien Neven, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, pleit al langer voor een beter sociaal woonbeleid. ‘We zullen op verschillende domeinen moeten gaan werken om dat enorm tekort aan te zuiveren. Dat kan door het verhuren en verkopen van appartementen van private projectpromotoren aan de sociale verhuurkantoren en huisvestingsmaatschappijen. Maar er  zullen nog andere maatregelen nodig zijn, zoals het mogelijk maken dat leegstaande kantoren naar woongelegenheden omgevormd worden. Het belangrijkste is dat het beleid eindelijk de urgentie van het probleem erkent. Er is nood aan een samenhangend langetermijnplan waarover een politieke consensus bestaat op alle beleidsniveaus.’ Al merkt ze wel aan dat dit op korte termijn geen soelaas gaat brengen.

'Mensen met een laag inkomen zijn vaak gedwongen om een goedkopere en ondermaatse woning te huren. Zij worden dus twee keer gestraft in deze crisis, een keer door de indexering en vervolgens door de onbetaalbare energiekosten'
Sien Winters, HIVA en Steunpunt Wonen

Snelle oplossingen

Er zijn dus dringend andere oplossingen nodig om ervoor te zorgen dat mensen met een lager inkomen niet op straat belanden. Nationaal secretaris voor het Vlaams ACV Ann Vermorgen pleit voor het uitbreiden van de huurpremie. ‘Op dit moment krijgen zo’n 20 000 gezinnen die al minstens vier jaar op de wachtlijst staan voor een sociale woning de Vlaamse huurpremie. Maar de 160 000 anderen op de wachtlijst blijven in de kou staan. Daarom zou de premie het best naar die hele groep uitgebreid worden, door de wachttijd van vier jaar te laten vallen, maar ook dat is geen structurele oplossing.’

Vermorgen ziet de huidige huurpremie liefst nog verder aangepast aan de huidige economische situatie. ‘Mensen met een huurpremie komen, in tegenstelling tot sociale huurders, niet automatisch in aanmerking voor een sociaal energietarief. Een tijdelijke energietoeslag die geleidelijk afbouwt naarmate het inkomen stijgt, zorgt ervoor dat één euro niet het verschil kan maken tussen wel of geen ondersteuning krijgen.’

Bevriezing huurprijzen

Binnen de Vlaamse regering wordt op dit moment het meeste heil gezocht in het bevriezen van de indexering. Daarbij zouden enkel de woningen die een goede EPC-score hebben – en dus energiezuiniger zijn – de huurprijs volledig mogen indexeren. Maar dat is volgens Sien Winters niet zo gemakkelijk. ‘Huurders kennen vaak het EPC-label van de woning niet. Die maatregel lijkt ook moeilijk effectief afdwingbaar. 

Isoleren

Wel valt er volgens de onderzoekster een lans te breken voor het idee om verhuurders aan te zetten om hun eigendom grondig te isoleren. ‘Mensen met een laag inkomen zijn vaak gedwongen om een goedkopere en ondermaatse woning te huren. Die hebben vaak vochtproblemen en weinig isolatie. Zij worden dus twee keer gestraft in deze crisis, een keer door de indexering en vervolgens door de onbetaalbare energiekosten.’

Volgens Ann Vermorgen valt dat probleem op een positieve manier aan te pakken. ‘Je moet de cyclus van het tekort aan kwalitatieve woningen doorbreken door af te stappen van de individuele aanpak en over te gaan naar een grootschalige collectieve aanpak. Een Vlaamse Renovatiemaatschappij, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en lokale besturen, kan projecten op wijkniveau opzetten waarin ook huurwoningen vervat zitten. Eigenaars zouden daar verplicht in moeten meestappen, maar zouden wel ondersteund worden met de juiste instrumenten. Het biedt ook mogelijkheden om in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen het aanbod aan sociale woningen te vergroten.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Kwb-speelgoedinzameling? Ja hoor…want ieder kind verdient...

Binnenkort komt de Sint weer langs. Maar voor kinderen in armoede is dat niet altijd een feest. Ook dit jaar kun je speelgoed dat nog mooi en...
 West-Vlaanderen  22 november 2023

Fiscaal voordeel kinderopvang levert 11.000 ouders boete op

Wie zijn kinderen naar een erkende opvang brengt, krijgt daar een deel van terug via de belastingen. Maar terwijl zij het automatisch ingevuld...
   21 november 2023

Zonder sociale zekerheid leven 4 op de 10 Belgen in armoede

Momenteel leeft een op de acht Belgen in kansarmoede. Die verhouding blijft al jaren min of meer onveranderd. Maar achter dat cijfer schuilt nog een...
   21 november 2023

‘Verhoogde tegemoetkoming voorkomt ook armoede’

Een op vijf Belgen valt vandaag onder het systeem van verhoogde tegemoetkoming dat recht geeft op een verminderd tarief voor gezondheidszorg. Maar...
   21 november 2023