Een verpleegkundige verzorgt een patiënt in het ziekenhuis.
ID/ Fred Debrock

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke pleit voor de versterking en opwaardering van de rol van verpleegkundigen in de krant van gisteren. Dat getuigt van daadkracht in de broodnodige hervorming van ons zorgsysteem. De zorgnood van onze verouderende bevolking stijgt jaar na jaar. Het aantal mensen dat in de zorg aan de slag gaat volgt deze curve niet. De uitval bij zorgkundigen is bovendien groot. Als we elke Belg blijvend kwalitatieve zorg willen garanderen door gemotiveerde zorgverleners, moet de manier waarop we vandaag aan gezondheidszorg doen op de schop.

 10 november 2023

Ik zie echter een denkfout. Zolang we de taken van de verpleegkundige beschouwen als ‘dingen die hij of zij kan overnemen van een arts’, of ‘dingen die hij of zij kan doen als aanvulling op de behandeling door een arts’, kijken we op de verkeerde manier naar zorg. We kijken dan door een louter klinische bril. De zogenaamde geneesheer krijgt een zieke voor zich met de taak die te genezen, weliswaar omringd door een team van mensen die hem assisteren. De verpleegkundige maakt deel uit van dat team. In deze top-downvisie is het curatieve, het genezen, nog steeds de hoofdtaak.

Als we ook in de toekomst nog op dezelfde manier voor mensen willen zorgen als vandaag, is een andere aanpak nodig. We moeten niet alleen genezen wie ziek is, maar veel en véél meer inzetten op het voorkomen dat mensen ziek worden. Preventie en welzijn worden dan de hoofdtaken van ons zorgsysteem. In dat nieuwe model verandert ook de hiërarchie. De verpleegkundige wordt de ‘zorgcoördinator’ van de patiënt. Hij of zij vertrekt vanuit een brede visie op gezondheid, met aandacht voor het medische maar ook voor het psychosociale welzijn en de financiële en maatschappelijke situatie van de patiënt. Zijn of haar werk start met de vraag ‘Hoe gaat het met u?’ in plaats van ‘Wat scheelt er? Wat is er mis met u?’ De arts wordt ingeschakeld bij klinische problemen. De gang van zaken in wijkgezondheidscentra en heel wat huisartsenpraktijken toont dat zo’n toegankelijke vertrouwenspersoon een draaischijf kan zijn van een sterke en nabije zorg.

Ook voor de verpleegkundige zelf verandert er op die manier veel. Uit het rapport van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg waarop de minister zich baseert, blijkt dat 81 procent van de bevraagde verpleegkundigen patiënten krijgen doorverwezen via artsen. Zij hebben niet de lead, maar sluiten aan in een tweede of derde fase van een zorgtraject. Ik denk dat we hen net op de voorgrond moeten zetten om de zogenaamde intake te doen. We moeten onze artsen daar inzetten waar ze hun opleiding en ervaring het best kunnen valoriseren. Hetzelfde geldt voor onze verpleegkundigen.

Als we het beroep van verpleegkundige echt willen herwaarderen, zijn we het hen ook verplicht om orde op zaken te stellen in de wildgroei aan opleidingen. Een bepaald diploma geeft de verantwoordelijkheid om bepaalde taken uit te voeren. Vergelijk het met een rijbewijs. Iedereen die zich gemotoriseerd op de openbare weg begeeft, moet een rijbewijs op zak hebben. De letter A, B of C op dat document geeft aan of je dat met een brommer, een auto of een vrachtwagen mag doen. Als je de analogie trekt met de opleidingen verpleegkunde, geven we vandaag rijbewijzen uit waarmee je enkel met een vrachtwagen die groenten vervoert mag rijden, of enkel met een gele auto. En dan ook nog enkel tot aan de grens. De uniformiteit is zoek. We hebben HBO5-opleidingen bachelors, masteropleidingen, postgraduaten en banaba’s. Daarnaast baart de kwaliteit me zorgen, meer bepaald wat betreft de uitstroom uit de voortgezette beroepsopleiding HBO5.

Zolang we geen eenvormigheid creëren in de studiemogelijkheden, bijbehorende takenpakketten en nodige diploma’s, in lijn met de Europese regelgeving, wordt het beroep van zorgkundige niet aantrekkelijker.

 

Luc Van Gorp, voorzitter CM Gezondheidsfonds

23907806 vierkant
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

'Ik dacht dat ik een burn-out had, maar ik zat in de...

Maar liefst 77 procent van de vrouwen ondervindt hinder van de lichamelijke veranderingen tussen hun 40ste en 60ste. Studies over het effect van de...
   07 december 2023

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

Jeugdlokalen in slechte staat

De lokalen van veel jeugdbewegingen verkeren in slechte staat met soms zelfs gevaarlijke en ongezonde situaties tot gevolg. Dat blijkt uit een groot...
   07 december 2023

Solidaire fietsreis in Bangladesh

Zestien avontuurlijke fietsers, onder wie drie uit Oost-Vlaanderen, zullen in februari door Bangladesh trekken. Per fiets ontdekken...
 Oost-Vlaanderen  07 december 2023