Barman bereidt cocktails
© ID/ Frederiek Vande Velde
 

niet waar v1 'Werkzoekenden weigeren banen want het verschil met hun uitkering is te klein', klinkt het vaak vanuit liberale hoek. Maar een recente RVA-studie wijst uit dat werkzoekenden niet sneller een baan vinden als hun uitkering vermindert.

Dominic Zehnder
 28 november 2022

In september beweerde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat de werkloosheidsuitkeringen te hoog zijn in vergelijking met wat je alswerknemer kunt verdienen. Maar heel wat uitkeringen bevinden zich nu al onder de Europese armoedegrens. En een recent rapport van de RVA toont aan dat werklozen financieel straffen geen effect heeft op de uitstroom naar werk.

Volgens cijfers van Europeesstatistiekbureau Eurostat leeft de helft van alle werklozen tussen de 18 en 64 jaar in ons land van een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Tien jaar geleden versnelde de regering-Di Rupo de stapsgewijze daling van de werkloosheidsuitkering naarmate men langer werkloos is. Het idee was dat werklozen sneller werk zouden vinden als hun uitkering lager wordt. De RVA stelt nu dat dat niet klopt. Volgens het rapport is er geen verband tussen de sneller dalende werkloosheidsuitkering en de uitstroomvan mensen naar werk. Bovendien valt de beschermingsfunctie van de werkloosheidsuitkering niet te rijmen met de versterkte trapsgewijze vermindering. De overheid zal volgens de onderzoekers dus een keuze moeten maken welke richting ze wil uitgaan.

Karim Dibas, expert bij de werkzoekendenwerking van het ACV, kijkt niet op van die resultaten. ‘Je moet mensen niet met de financiële roe naar nieuw werk leiden, maar net drempels wegwerken die langdurig werklozen ondervinden. Denk daarbij aan onvoldoende werkervaring bij jongeren of een mismatch van kwalificaties om aan de steeds sneller veranderende eisen te voldoen.’

Bovendien toont een nieuwe analyse van de FOD Sociale Zekerheid aan dat de meeste minimumuitkeringen zich nog steeds ver onder de Europese armoedegrens bevinden. ‘Het probleem is dat de politiek nog altijd te krenterig is als het gaat om werklozen’, zegt Chris Serroyen van de ACV-studiedienst. ‘Het gevolg is dat nu zelfs een deel van de werklozen beter af zou zijn bij het OCMW, omdat het leefloon hoger ligt dan sommige minima bij werkloosheidsuitkeringen.’ 

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Welvaartsenveloppe: uikteringen omhoog, besparingen bij...

De minimumuitkeringen voor gepensioneerden, zieken en werklozen gaan omhoog. ‘Maar uit de definitieve beslissing blijkt nu dat er 40,4 miljoen euro...
   25 januari 2023

300 000 werknemers verliezen verlofdagen en vakantiegeld

Begin 2023 kregen honderdduizenden werknemers het ontnuchterende nieuws dat zij het dit jaar met minder vakantiedagen en slechts een deel van hun...
   25 januari 2023

De nieuwjaarsbrief van het ACV

Een delegatie van het ACV trok naar het partijbestuur van CD&V met haar nieuwjaarsbrief: ’Beste politici, u maakte een aantal foute...
   24 januari 2023

Laatste kans om soepeler tijdskrediet aan te vragen

De invoering van de strengere voorwaarden voor tijdskrediet lopen vertraging op. Normaal voorzien voor 1 januari, gaan ze nu pas op 1 februari in....
   23 januari 2023