Barman bereidt cocktails
© ID/ Frederiek Vande Velde

niet waar v1'Werkzoekenden weigeren banen want het verschil met hun uitkering is te klein', klinkt het vaak vanuit liberale hoek. Maar een recente RVA-studie wijst uit dat werkzoekenden niet sneller een baan vinden als hun uitkering vermindert.

Dominic Zehnder
 28 november 2022

In september beweerde MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez dat de werkloosheidsuitkeringen te hoog zijn in vergelijking met wat je alswerknemer kunt verdienen. Maar heel wat uitkeringen bevinden zich nu al onder de Europese armoedegrens. En een recent rapport van de RVA toont aan dat werklozen financieel straffen geen effect heeft op de uitstroom naar werk.

Volgens cijfers van Europeesstatistiekbureau Eurostat leeft de helft van alle werklozen tussen de 18 en 64 jaar in ons land van een inkomen dat onder de Europese armoedegrens ligt. Tien jaar geleden versnelde de regering-Di Rupo de stapsgewijze daling van de werkloosheidsuitkering naarmate men langer werkloos is. Het idee was dat werklozen sneller werk zouden vinden als hun uitkering lager wordt. De RVA stelt nu dat dat niet klopt. Volgens het rapport is er geen verband tussen de sneller dalende werkloosheidsuitkering en de uitstroomvan mensen naar werk. Bovendien valt de beschermingsfunctie van de werkloosheidsuitkering niet te rijmen met de versterkte trapsgewijze vermindering. De overheid zal volgens de onderzoekers dus een keuze moeten maken welke richting ze wil uitgaan.

Karim Dibas, expert bij de werkzoekendenwerking van het ACV, kijkt niet op van die resultaten. ‘Je moet mensen niet met de financiële roe naar nieuw werk leiden, maar net drempels wegwerken die langdurig werklozen ondervinden. Denk daarbij aan onvoldoende werkervaring bij jongeren of een mismatch van kwalificaties om aan de steeds sneller veranderende eisen te voldoen.’

Bovendien toont een nieuwe analyse van de FOD Sociale Zekerheid aan dat de meeste minimumuitkeringen zich nog steeds ver onder de Europese armoedegrens bevinden. ‘Het probleem is dat de politiek nog altijd te krenterig is als het gaat om werklozen’, zegt Chris Serroyen van de ACV-studiedienst. ‘Het gevolg is dat nu zelfs een deel van de werklozen beter af zou zijn bij het OCMW, omdat het leefloon hoger ligt dan sommige minima bij werkloosheidsuitkeringen.’ 

 
Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Afspraken maatwerksector blijken opnieuw maat voor niets

Na de septemberverklaring bleven de 25.000 Vlaamse maatwerkers al in de kou staan. De Vlaamse regering kwam eerder gemaakte beloftes niet na. Maar...
   07 december 2023

Jeugdlokalen in slechte staat

De lokalen van veel jeugdbewegingen verkeren in slechte staat met soms zelfs gevaarlijke en ongezonde situaties tot gevolg. Dat blijkt uit een groot...
   07 december 2023

Sociale uitkeringen en pensioenen verhogen op 1 januari

In januari volgt een laatste verhoging van de minimumpensioenen en uitkeringen voor zieken, invaliden en slachtoffers van een beroepsziekte of...
   06 december 2023

Leidde automatische loonindexering tot de hoge inflatie?

Niet lonen maar vooral andere kosten, zoals voor materialen en energie, dreven de prijzen in 2022 op. De automatische loonindexering als grootste...
   06 december 2023