Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhoute
Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhoute is tegen het afschaffen van het gunstregime voor topsportclubs // © ID / Kris Van Exel

Ondanks eerdere aankondigingen, blijft de grote subsidiekraan richting de topsportclubs toch open. Dat meldt Het Laatste Nieuws vandaag. Minister van financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) stelde in november vorig jaar nochtans zijn ambitieuze taxshift in de topsportfiscaliteit voor. Van dat plan blijft nu zes maanden later onder druk van de voetballobby bitter weinig van over.

Dominic Zehnder

Volgens berekeningen van de Hoge Raad voor Financiën kost het gunstregime voor topsportclubs onze schatkist jaarlijks 111 miljoen euro, waarvan zo’n 100 miljoen euro door voetbalclubs worden opgesoupeerd. Om die verkwisting tegen te gaan, wilde Van Peteghem dat het fiscaal voordeel dat topsportclubs krijgen op de bedrijfsvoorheffing enkel nog gebruikt mocht worden voor hun jeugdwerking en infrastructuur en niet meer voor de uitbetaling van de spelerslonen.

Peanuts

‘Concreet houdt de regeling in dat de werkgever van de sportbeoefenaar, dus de club, ploeg of vereniging, onder bepaalde voorwaarden is vrijgesteld van de verplichting om de volledige bedrijfsvoorheffing die wordt ingehouden op de spelerslonen door te storten naar de schatkist,’ verklaart Ive Rosseel, fiscaal expert van het ACV. ‘Het vrijgestelde deel bedraagt 80 procent van de bedrijfsvoorheffing. Dat bedrag moet dus niet moet worden doorgestort, maar komt rechtstreeks ten goede van de werkgever. Als het gaat over lonen van spelers jonger dan 26 jaar, dan kan de werkgever dit geld vrij besteden. Gaat het over de bedrijfsvoorheffing van spelers ouder dan 26 jaar, dan moeten de clubs de helft van dit geld besteden aan de jeugdwerking. Met de andere helft mogen ze doen wat ze willen. Er is echter vaak een discussie over wat precies jeugdwerking is.’

Om aan de besparing van 43 miljoen euro te komen die bij een vorige begrotingscontrole werd beslist, is er eind vorig jaar een minieme wijziging gebeurd aan de gunstregeling. Voortaan mogen de sportclubs nog maar 75 procent van de bedrijfsvoorheffing bijgehouden. En ook wordt de 50/50 regel voor spelers ouder dan 26 jaar gewijzigd. Daar wordt de bestedingsplicht aan de jeugdwerking verhoogd tot 55 procent. Volgens Rosseel zijn die minieme aanpassingen echter peanuts en verandert het structureel niets aan de oneerlijke behandeling van topsportclubs. 'Bovendien waren 30 miljoen van die besparing van 43 miljoen afkomstig van de hervorming van het RSZ-stelsel voor topsporters.'

Geen aanpassing

Minister Van Peteghem heeft midden december beloofd opnieuw werk te maken van een aanpassing van deze gunsttarieven. ‘De minister herhaalt dat dit ontwerp niet het eindpunt is. De Ministerraad heeft immers beslist tegen de volgende begrotingscontrole een nieuwe maatregel uit te werken,’ staat te lezen in het zittingsverslag. ‘Hoewel de minister de beste intenties had om die fiscale koterij te slopen, is hij er niet in geslaagd. Het is dood en begraven en geen haan kraait er nog naar. De voetballobby heet er alles aan gedaan de aanpassing uit de politieke agenda te houden, met steun van de liberalen’, zucht Ive Rosseel.

Regeringspartij MR die fel gekant was tegen het voorstel van Van Peteghem reageerde formeel in Het Laatste Nieuws. Als het van de Franstalige liberalen afhangt, wordt er niet opnieuw onderhandeld over de gunstregimes in de topsport. ‘Het akkoord bij de begrotingscontrole in november is het enige akkoord. Er komt geen nieuwe ronde met onderhandelingen over de fiscaliteit in de profsport.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

Neem je plek in

In 2024 gaat de helft van de wereldbevolking naar de stembus. Het gevoel van ongenoegen, of, erger nog, het complete gebrek aan interesse waarmee...
   20 juni 2024

Lessen uit een verkiezingsdag

De Belgen hebben gestemd. Afgelopen 9 juni waren er regionale, federale en Europese verkiezingen. De kans is groot dat u en ik beiden in het...
   14 juni 2024

Tienduizenden patiënten vanaf juli zonder nodige medicatie

Het Deense farmabedrijf Lundbeck haalt onverwacht twee essentiële geneesmiddelen van de Belgische markt. Daardoor dreigen tienduizenden patiënten...
   12 juni 2024

De stem van tachtigplussers

Op 9 juni brengen ook 650.000 tachtigplussers hun stem uit. Leefbare pensioenen en een comfortabele oude dag, hoe denken ouderen daar zelf over?
   07 juni 2024