© ID / Firmin De Maitre Maîtrise

Wie vorig jaar niet, of niet voldoende gewerkt heeft om volledige vakantierechten op te bouwen, zal allicht met gemengde gevoelens naar de nakende zomervakantie kijken. Gelukkig zijn er verschillende regelingen, zodat je allicht toch kunt genieten van enkele weken betaalde vakantie.

Dominic Zehnder

Jeugdvakantie

Ben je vorig jaar gestopt met studeren, niet ouder dan 25 jaar in 2021 en heb je minstens één maand gewerkt? Dan heb je recht op vier weken jeugdvakantievakantie: 24 dagen als je zes dagen per week werkt, 20 als je vijf dagen per week werkt. Maak je aanspraak op gewone vakantiedagen, dan worden die afgetrokken van het maximaal aantal jeugdvakantiedagen. Voor je vakantiedagen ontvang je een jeugdvakantie-uitkering. De uitkering bedraagt maximaal 65 procent van je brutoloon, met een maximum van 2 542,48 euro per maand.

Seniorvakantie

Ook wie ouder is dan 50 hoeft geen volledig jaar gewerkt te hebben om aanspraak te maken op vier weken betaalde vakantie. Wie na een langere periode van inactiviteit, bijvoorbeeld door invaliditeit of werkloosheid, terugkeert naar het werk, kan gebruikmaken van de regeling rond seniorvakantie. Ook hier krijg je maximaal 65 procent van je brutoloon.

Wie zowel buiten het systeem van jeugd- als seniorvakantie valt, kan onder voorwaarden gebruikmaken van het aanvullend verlof.  

www.hetacv.be/vakantie

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

'Doe mij maar gepoetste bureaus op LinkedIn'

Je kent maar net elkaars naam, en je vraagt al meteen wat iemand doet. ‘Dan bedoelen we automatisch het beroep dat we uitoefenen’, zegt filosoof...
   21 juni 2024

ACVBIE organiseert geslaagde werfdag bouw

Op woensdag 19 juni organiseerde ACV bouw - industrie & energie werfbezoeken, tijdens de nationale werfdag. Meer dan 15.000 arbeiders op bijna...
   20 juni 2024

Het grote Visie-regeringsrapport

Op welke cruciale beleidsdomeinen boekten ministers van de de Vlaamse en federale regering concrete sociale vooruitgang? Waar schoten ze tekort? En...
   06 juni 2024

Hiervan ligt de werkende Vlaming écht wakker

iVOX legde op vraag van Visie 1.000 Vlamingen verschillende stellingen voor. Welke prioriteiten de Vlaming ziet op gebied van zorg en gezondheid was...
   05 juni 2024