Europarlementslid Cindy Franssen (CD&V)
Europarlementslid Cindy Franssen (CD&V)

Europa lijkt eensgezinder dan ooit. Tegen de Russische inval in Oekraïne, en voor sociale vooruitgang. Onder meer een Europees minimumloon, nieuwe regels over detachering, de Green Deal, de bescherming van platformwerkers, of een nieuwe richtlijn om de genderloonkloof te dichten geven Europa een nieuw, sociaal elan.

Dominic Zehnder

Europarlementslid Cindy Franssen

23907806 vierkant

Europarlementslid Cindy Franssen (CD&V) is tevreden met de sociale omslag die de Europese Unie de voorbije jaren heeft gemaakt, maar ziet ook nog voldoende werkpunten voor de komende jaren. ‘Europa, dat is de euro, vrij reizen, één grote economie met 450 miljoen consumenten en handel zonder grenzen. Maar dat verbindt de mensen nog niet. Je hebt niet alleen de gemeenschappelijke democratische normen en waarden nodig, maar er is ook de nood aan meer solidariteit. Meer dan negen op de tien Europeanen willen een sterker sociaal Europa. Voor mij is het duidelijk: Europa zal sociaal zijn of het zal niet zijn.’

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen waar Europa op dit moment mee te kampen heeft?

‘Er is deze legislatuur al enorm veel vooruitgang geboekt op vlak van sociaal beleid. De afronding van het dossier rond de arbeidsrechtelijke bescherming van platformwerkers – zoals Deliveroo-koeriers – is momenteel een heet hangijzer. In Europa zijn er ondertussen al meer dan 28 miljoen platformwerkers. Zij verdienen een betere sociale bescherming.’

Op welke domeinen schiet het sociaal beleid nog steeds tekort?

‘Het sociaal beleid is nog grotendeels een nationale bevoegdheid. Europa heeft daarom een zeer belangrijke complementaire en coördinerende rol. Hoe meer de sociale bescherming opwaarts naar elkaar toegroeit, hoe meer Europeanen beter worden. Waar de focus de voorbije decennia voornamelijk lag op de werking van de interne markt, is het sociale luik achtergebleven doordat het grotendeels nog binnen de bevoegdheden van de talmende lidstaten valt.’

‘Er moet een protocol voor sociale vooruitgang worden toegevoegd aan de basisverdragen van de EU om een even grote bescherming van sociale rechten als van economische vrijheden te kunnen garanderen.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Factcheck: Vertraging door bus die niet opdaagt is werktijd

Onvoorziene vertragingen tijdens het pendelen naar het werk mag je als werktijd beschouwen. Een bus, tram of trein die niet of te laat rijdt, valt...
   28 november 2023

Radicaal … herstelvoorstel

Ik zat op 4 september in Amsterdam. Voor mij stond Caroline van der Plas van BoerBurgerBeweging een lezing te geven in een bomvolle zaal. De...
   24 november 2023

5 vakantiedagen meer voor iedereen

De vierdaagse werkweek, waarbij een voltijdse werkweek in vier in plaats van vijf dagen volbracht wordt, bestaat een jaar, maar wordt amper...
   24 november 2023

Worden pakjesbezorgers binnenkort niet langer uitgebuit?

Er is een nieuwe pakjeswet. Die kwam er nadat eind 2021 enkele grove misbruiken in de pakjessector aan het licht kwamen. Een keten van...
   23 november 2023