© ID / Lieven Van Assche
 

Een nieuwe hervorming van de rijopleiding zou het weer wat moeilijker maken om je rijbewijs te halen als je je geen dure rijlessen kan veroorloven. Siegmund Hermans van kwb rijbewijs reageert: ‘We moeten jongeren in armoede alternatieven bieden.’

Simon Bellens

De Vlaamse regering wil opnieuw schaven aan de rijopleiding. Daardoor dreigt het weer wat moeilijker te worden om zonder kostelijke rijschoollessen je rijbewijs te halen. Vandaag doet minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) enkele voorstellen in de parlementaire commissie voor mobiliteit.

Om te beginnen moet een verplicht vormingsmoment voor vrije begeleiders, zoals ouders en grootouders, de kwaliteit van de vrije begeleiding verbeteren. Nadat de Raad van State de vorige verplichte vormingsregeling vernietigd had omdat het een discriminatie zou creëren ten opzichte van Brusselse en Waalse rijstudenten, wil minister Peeters het weer invoeren.

Daarnaast zou je met een voorlopig rijbewijs pas na vijf in plaats van drie maanden een praktijkexamen kunnen afleggen, wat het risico om bij een ongeval betrokken te raken volgens verkeersexperten aanzienlijk verkleint. Tegelijk moet het dan weer mogelijk worden om versneld een rijbewijs te halen na een intensieve rijopleiding van dertig uur bij een rijschool.

Siegmund Hermans van de dienst rijbewijs van de kwb — die al sinds 1979 de vrije begeleiding voor het rijbewijs stimuleert en ook vormingsmomenten voor begeleiders aanbiedt — reageert enigszins tevreden met de voorstellen van de regering, maar waarschuwt voor de sociale weerslag van een duurdere rijopleiding.

‘We moeten ons enorm veel zorgen maken over het stijgende kostenplaatje van de rijopleiding’, zegt hij. ‘We krijgen veel signalen van onder andere het CAW, OCMW’s en jongerenbegeleiders dat rijlessen bij een rijschool voor veel jongeren te duur zijn, en dat ze geen geschikte begeleider in hun netwerk vinden.’

Nochtans is een rijbewijs vaak een vereiste voor een baan.

‘We dreigen jongeren in armoede daardoor nog meer kansen op de arbeidsmarkt te ontnemen en nog dieper in de armoede te duwen. Het is goed dat de Vlaamse regering de kwaliteit van de rijopleiding wil verbeteren, maar als de opleiding daardoor duurder wordt, moeten we kansarme jongeren alternatieven bieden.’

Aan welke alternatieven denken jullie?

‘In de voorgestelde hervorming van minister Peeters vergeet men nu een sociale toets. De werkgroep rijopleiding van de Vlaamse overheid bevat veel bedrijven die commercieel denken. Daardoor dreigen we een steeds groter wordende groep jongeren in armoede te vergeten. Misschien moet de overheid eraan denken om voor die groep een deel van de rijopleiding te subsidiëren.’

Vanuit het standpunt van verkeersveiligheid is het wel belangrijk om voor een betere rijopleiding te zorgen. Jonge autobestuurders hebben ongeveer dubbel zoveel kans op een dodelijk ongeval als de gemiddelde bestuurder.

‘Het verkeer is complexer, drukker en sneller dan in de jaren zeventig of tachtig. We staan er helemaal achter om het vormingsmoment voor vrije begeleiders beter te verankeren. De meerwaarde daarvan wordt door alle statistieken gedragen. Het is erg belangrijk om begeleiders bewust te maken van hoe complex autorijden voor beginners is, dat vergeet je eenmaal je het gewoon bent. Maar soms overschatten rijbegeleiders ook hun eigen kennis van de wegcode. Het zou niet slecht zijn als iedereen de wegcode om de vijf of tien jaar zou moeten opfrissen.’

Is het dan niet eigenaardig dat het voorstel van minister Peeters ook een versnelde rijopleiding, van dertig uur bij een rijschool, mogelijk maakt?

‘De redenering om de oefenperiode met een voorlopig rijbewijs te verlengen van drie naar vijf maanden, klopt. Jongeren slagen vaak niet voor hun rijexamen door een gebrek aan rij-uren. Dat is net de grote meerwaarde van de vrije begeleiding, je kan zoveel je wil oefenen op je eigen niveau en in een vertrouwde omgeving. Sommige rijscholen beweren dat een uur rijles bij hen gelijk is aan een vijftal uur vrije begeleiding, maar dat is overtrokken. In sommige landen heb je tachtig tot honderdtwintig uur rijervaring nodig voor je een examen mag afleggen. Dertig uur is veel te weinig.’

Is dit dan een voorstel op maat van commerciële rijscholen?

‘Het wringt dat er commerciële belangen meespelen. We krijgen regelmatig te horen dat vrije begeleiders benadeeld worden ten opzichte van rijscholen als ze een rijexamen willen afleggen. Dat verschil is niet heel eerlijk, zeker niet bekeken vanuit het kostenplaatje.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

Personeelstekort blijft zorgsector kopzorgen baren

Afgelopen zondag stonden de schijnwerpers gericht op de zorgsector tijdens de jaarlijkse Dag van de zorg. Die dag stond eens te meer in het teken...
   16 mei 2022

Ongrondwettige regeling duwt jongeren in armoede

Jong ACV trok woensdag naar het kabinet van Minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). De wetgeving rond inschakelingsuitkeringen zorgt ervoor dat...
   13 mei 2022

Kan onze industrie van het gas af?

Door de oorlog in Oekraïne is de afhankelijkheid van Russisch gas en olie plots een enorm probleem. Uit De Stemming, een bevraging bij 1 884...
   13 mei 2022

Nodig in de zorg, maar zorg ook voor arbeidsmigranten

De zorgsector kampt met een nijpend personeelstekort, maar in verhouding tot andere sectoren vinden buitenlandse werkkrachten maar met mondjesmaat...
   13 mei 2022