© ID / Carlo Coppejans

Het is weer de tijd van het jaar waarin de belastingaangifte in de brievenbus valt. Om die administratieve verplichting te vereenvoudigen, stuurt de fiscus steeds meer vooraf ingevulde aangiften uit. ‘Het ACV trekt al enkele jaren aan de alarmbel, want veel vooraf ingevulde aangiften bevatten fouten’, waarschuwt ACV-belastingspecialist Erik Van Laecke.

Dominic Zehnder
Jelle De Bock

Veel mensen raken niet wijs uit de wirwar aan codes en vakjes die op de belastingaangifte vermeld staan. Ive Rosseel, belastingadviseur bij het ACV, vindt de vooraf ingevulde aangiften daarom alvast een stap in de goede richting: ‘Het ACV streeft naar een vereenvoudiging van de aangifte. Daarbij is het belangrijk dat de belastingplichtige over correcte gegevens beschikt en dat zowel de aangifte als de aanslag in een begrijpelijke taal worden opgesteld.’ Erik Van Laecke maant aan tot voorzichtigheid. ‘We merken wel dat de fiscus inspanningen doet, maar het blijft belangrijk om zelf enkele zaken te controleren.’

Wanneer je een vooraf ingevulde aangifte ontvangt, controleer je best op deze vijf vaak voorkomende fouten:

1 Kinderen en andere gezinsleden

Kinderen en andere gezinsleden die je ten laste kunt nemen worden niet altijd automatisch opgenomen in de aangifte. Vooral jongeren die werken als jobstudent, doelgroepwerknemers in maatwerkbedrijven en oudere inwonende personen die ten laste zijn, worden soms over het hoofd gezien.

2 Kadastraal inkomen

Wie een woning of grond kocht of erfde in 2021 kijkt best zijn kadastraal inkomen goed na. Dat werd waarschijnlijk nog niet verwerkt door de fiscus.

3 Leningen, verzekeringen en sparen

Hypothecaire leningen, schuldsaldoverzekeringen en langetermijnsparen moet je de eerste keer veelal zelf invullen.

4 Negatieve fiches

Negatieve fiches worden door de fiscus zelden verwerkt. Wanneer je een werkloosheids- of ziektevergoeding terugbetaald hebt, moet je die zelf nog toevoegen aan je belastingaangifte, of moet je in mindering brengen op de aanslag van het kalenderjaar waarin je die ontvangen hebt.

5 Aftrekposten

Vergeet je aftrekposten niet na te kijken. Giften staan bijvoorbeeld niet altijd vermeld. Ook onderhoudsgelden en kinderopvangkosten moet je zelf nog toevoegen. Wie aandelen heeft en daarop dividenden ontving kan de roerende voorheffing vaak recupereren, maar ook dat moet je zelf toevoegen.

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

Factcheck: 'België heeft een loonhandicap'

De gemiddelde Belgische uurloonkost lag in 2022 3,8 procent lager dan in de buurlanden, toont een nieuw rapport van de Centrale Raad voor het...
   22 februari 2024

Waarom zijn mijn medische kosten zo hoog ondanks de...

In België bestaat een maximumfactuur (MAF) waarbij remgelden worden terugbetaald zodra je een plafondbedrag bereikt. Toch kijken patiënten soms aan...
   21 februari 2024

Nieuwe regels voor wie met fiets, trein of auto pendelt

Er zijn nieuwe regels en mogelijkheden voor wie met de fiets, trein of salariswagen naar het werk pendelt. Vorige maand stelde de federale regering...
   20 februari 2024

Overwinsten in de voedingssector dankzij graaiflatie

Uit jaarrekeningen en productiecijfers blijkt dat niet de supermarkten, maar de grote voedingsnijverheidbedrijven met de winsten gingen lopen...
   19 februari 2024