Bruto opslag bij lagere lonen leidt hoe langer hoe minder tot een hoger inkomen, want door de promotieval verdampt elke opslag als sneeuw voor de zon. Dat is de conclusie van nieuwe berekeningen van fiscaal expert van het ACV Erik Van Laecke. ‘Zeker bij de lagere lonen is er dringend bijsturing nodig. Bij sommigen resulteert een bruto opslag van 100 euro slechts in 10 euro extra inkomen.’

Dominic Zehnder

De politiek probeert al jaren om werken meer te laten renderen. Daarbij werd gekeken om de laagste lonen op te trekken. ‘Maar bij alle maatregelen die de federale regering en de gewest- of gemeenschapsregeringen tot op heden genomen hebben om de laagste inkomens iets meer te geven, wordt dit voordeel te snel afgebouwd voor de inkomens die daar juist boven liggen’, legt Erik Van Laecke uit.

Promotieval

Het resultaat van die bizarre situatie is de promotieval: wie opslag krijgt van zijn baas ziet daarvan amper iets terug op zijn bankrekening.. ‘Voor alleenstaanden zonder kinderen is de promotieval de voorbije jaren zelfs nog erger geworden. In 2014 hield een alleenwonende werknemer met een bruto maandloon van 2000 euro 30,31 procent over van een loonsverhoging. Vandaag is dat in Vlaanderen nog maar 20,55 procent. Dat komt onder andere door de recente invoering van de Vlaamse jobbonus voor lagere lonen.’

Wanneer je vertrekt van het volledige bedrag dat de werkgever betaalt, de totale loonkost dus, ziet het beeld er nog somberder uit. Een alleenstaande ouder met twee kinderen van 10 en 13 jaar houdt dan in Vlaanderen nog slechts 9,94 procent over van de totale loonkostverhoging.

De verklaring daarvoor moet volgens de fiscaal expert vooral gezocht worden bij de verschillende maatregelen die de regeringen in ons land in het leven geroepen hebben voor lagere inkomens, zoals de federale werkbonus, de Vlaamse jobbonus, de RSZ-kortingen op de werkgeversbijdrage en de fiscale korting voor alleenstaande ouders maar worden al te snel, afgebouwd naarmate het inkomen stijgt, in het bijzonder bij loonsverhogingen.

Erik Van Laecke voegt eraan toe  dat naast het pure loon ook gekeken moet worden naar diverse sociale voordelen, zoals aanvullend groeipakket, studietoelagen en het sociaal energietarief, die bij een loonsverhoging eveneens  dreigen weg te vallen.

Steile afbouw

‘De terechte aandacht voor de werknemers met de laagste lonen mag er niet toe leiden dat ze worden opgesloten in een kooi van selectieve voordelen die al te snel worden afgebouwd wanneer ze wat meer gaan verdienen. Daarom moet de regering dringend werk maken van een hervorming die gericht de belastingen op loonsverhogingen verlaagt voor de grote groep van mensen met een laag tot middenlaag loon’, meent Koen Meesters, nationaal secretaris van het ACV. ‘ Zo word je als werknemer niet afgestraft wanneer je opslag krijgt.’

‘Om deze hervormingen te bekostigen moet gekeken worden naar inkomsten die nog steeds onderbelast worden. Terwijl gewone werknemers tot 90 procent van hun opslag afgeroomd zien, merken we dat er op andere inkomsten – zoals meerwaarden of huurinkomsten - geen of weinig lasten geheven worden. Dat is iets wat we in de komende fiscale hervorming die federaal minister voor Financiën Van Peteghem (CD&V) aangekondigd heeft, graag zouden terugzien.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!

Aanbevolen

 

Factcheck: 'België heeft een loonhandicap'

De gemiddelde Belgische uurloonkost lag in 2022 3,8 procent lager dan in de buurlanden, toont een nieuw rapport van de Centrale Raad voor het...
   22 februari 2024

Waarom zijn mijn medische kosten zo hoog ondanks de...

In België bestaat een maximumfactuur (MAF) waarbij remgelden worden terugbetaald zodra je een plafondbedrag bereikt. Toch kijken patiënten soms aan...
   21 februari 2024

Bij WZC OLV Ter Westroze: maaltijdcheques dankzij ACV

Sinds 2020 zijn er werknemersafgevaardigden in het woonzorgcentrum Onze Lieve Vrouw Ter Westroze (Westrozebeke). ‘Dankzij een goede voorbereiding,...
 West-Vlaanderen  21 februari 2024

Nieuwe regels voor wie met fiets, trein of auto pendelt

Er zijn nieuwe regels en mogelijkheden voor wie met de fiets, trein of salariswagen naar het werk pendelt. Vorige maand stelde de federale regering...
   20 februari 2024