Profielfoto van Kevin Spiritus
Foto's van Guy Puttemans

Groots aangekondigd en lang geheimgehouden: binnenkort stelt minister van Financiën Vincent Van Peteghem zijn eerste stap richting een brede belastinghervorming voor. De minister wou nog niet in zijn kaarten laten kijken. Econoom Kevin Spiritus, een van de experten die de hervorming adviseerden, wou Visie wel te woord staan. ‘We moeten naar een dual income tax, zonder uitzonderingen.’

Simon Bellens
 11 februari 2022

Als het van de expertengroep afhangt die voor minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) een ‘brede fiscale hervorming’ voorbereidt, staat België aan de vooravond van een fundamenteel ander belastingstelsel. In de plaats van de wirwar aan uitzonderingsregimes en ‘koterijen’ moet er eindelijk een dual income tax komen, naar Scandinavisch voorbeeld.

Naast een progressieve belasting op een ‘korf’ met alle inkomsten uit arbeid, vat die alle inkomsten uit kapitaal (zoals dividenden, huurinkomsten, spaarrente of meerwaarde op aandelen) samen in één andere korf. ‘Dat is eerlijker en eenvoudiger’, verdedigt Kevin Spiritus. ‘Het huidige systeem barst uit zijn voegen.’

Als assistent hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam denkt Spiritus na over een optimaal belastingbeleid. Maandenlang werkte hij met de expertengroep in alle luwte aan een adviesrapport voor de langverwachte hervormingsplannen. Die moeten de lasten op arbeid verlagen en, aldus het regeerakkoord, zorgen voor een ‘eerlijke bijdrage van de mensen met de grootste draagkracht’.

Eén keer dreigde een lek het werk te verstoren. Eind november deed het vooruitzicht van onder meer een reële belasting op huurinkomsten de Franstalige liberalen van de MR steigeren. Maar dat had geen enkele invloed op de werking van de experten, zegt Spiritus. ‘Ik heb nooit het gevoel gehad dat we beïnvloed werden. Dat moet je de minister nageven.’

Gaten

Belastingen zijn altijd een delicate zaak. Tot het rapport openbaar wordt, moet de fiscaal econoom zijn woorden wikken en wegen. ‘Alles wat ik vertel, is mijn eigen mening’, verzekert hij. Maar dat de expertengroep onomwonden voor een dual income tax gaat, lijkt vast te staan.

'Dat meerwaarde uit aandelen niet wordt belast, verstoort de investeringsbeslissingen'
Kevin Spiritus

Volgens Spiritus zit het huidige belastingsysteem vol gaten: ‘Spaarboekjes zijn grotendeels belastingvrij, maar dividenden niet. Het kadastraal inkomen wordt belast, maar werkelijke huuropbrengsten niet. Meerwaarde uit aandelen ook niet. Dat verstoort de investeringsbeslissingen, terwijl je een zo neutraal mogelijk belastingsysteem wil dat investeringen leidt naar de productiefste delen van de economie. Zoals het systeem vandaag in elkaar zit, leidt het investeringen naar minder productieve zaken, zoals een tweede woning.’

‘Daarenboven zorgt het voor aspecten die gewoon oneerlijk zijn. Neem nu de meerwaardebelasting (een belasting op de winst als je iets over een bepaalde periode weer verkoopt, nvdr) die de facto nul is. Daardoor is er een groep met dezelfde belastbare draagkracht als mensen met een gelijkaardig inkomen uit arbeid, terwijl die eerste groep toch minder belastingen betaalt. Dat gaat zo sterk in tegen het rechtvaardigheidsgevoel dat je dat wel moet aanpakken. Als mensen zien dat ze iets voor hun belastingen terugkrijgen en weten dat iedereen een correcte bijdrage levert, zijn ze ook wel bereid om zelf bij te dragen. Maar zodra er gaten zijn, daalt die bereidheid.’

Ligt hier dan eindelijk een eerlijk en transparant belastingsysteem klaar dat de sterkste schouders de zwaarste lasten doet dragen?

‘De expertengroep is vertrokken van het regeerakkoord. We berekenen wel een aantal scenario’s, maar willen ons niet wagen aan specifieke tarieven. Een dual income tax schept ruimte voor herverdeling, maar het is aan de politiek om te beslissen hoe ze onze globale principes invult.’

‘Eigenlijk heeft de regering-Michel al een voorafname gedaan op de belastinghervorming, en met de taxshift een lastenverlaging op arbeid doorgevoerd. Dat heeft voor een beduidend structureel begrotingstekort gezorgd, waardoor je nu geen budgetneutrale hervorming kan doen. Je moet dat geld wel terughalen.’

‘Als de minister de lasten op arbeid nog wil verlagen, en ik twijfel er niet aan dat men dat zal doen, staat daar tegenover dat de lasten op consumptie en vervuiling stijgen. Daarbij is één btw-tarief aanbevolen, zoals in Denemarken. Zodra je verschillende tarieven creëert, open je de deur voor lobbygroepen.’

'De economische schade is groter als je kapitaal belast dan als je arbeidsinkomsten belast'
Kevin Spiritus

Een dual income tax zet een tarief op arbeidsinkomsten en een ander op inkomsten uit kapitaal, waarom zou je die twee überhaupt anders belasten? Een inkomen is een inkomen.

‘Als je het wetenschappelijk bewijs afweegt, lijkt het er sterk op dat de economische schade groter is als je kapitaal belast. Dan sparen mensen minder, wordt er minder geïnvesteerd, en zien we dat economische activiteit op de lange termijn wat afneemt. Maar dat is heel moeilijk te meten. Het is niet helemaal uitgesloten dat kapitaalbelastingen zelfs hoger zouden moeten zijn.’

‘De redenering luidt dat de normale rente een beloning is voor je uitgestelde consumptie, een beloning voor geduld. Die normale rente belasten is economisch schadelijk, maar alles daarboven kan je rechtvaardig belasten. Bij een dual income tax met een vlak tarief voor alle kapitaalinkomsten, kun je via je belastingaangifte wel een vrijstelling krijgen voor een deel van je kapitaalinkomen. Daarboven valt alles onder een belasting van bijvoorbeeld dertig procent, waardoor je gemiddelde tarief stijgt naarmate je kapitaalinkomsten toenemen.’

Dat noopt tot een herdefiniëring van kapitaalinkomens, denkt Spiritus, want vandaag zijn sommige kapitaalinkomsten verdoken arbeidsinkomens. ‘Een advocaat met een eigen kantoor doet wel investeringen, maar krijgt een groot deel van zijn inkomsten uit arbeid. Als hij zich via een vennootschap een laag loon uitkeert en van dividenden geniet, en na de vereffening een laag belaste liquidatiebonus opstrijkt, dan moeten we ons afvragen of dat wel rechtvaardig is. We moeten kunnen zeggen dat zijn rendement geen realistische kapitaalinkomsten zijn, en ze dus ook als arbeidsinkomsten en met sociale bijdrage belasten.’

2202r spiritus2web

Liberale weerstand

‘In welke mate heeft de huidige regering de intentie om een hervorming door te voeren?’ vraagt Spiritus zich af. ‘In het regeerakkoord staat dat men een hervorming voorbereidt, die dan op het bord van de volgende regering komt. Ik weet ook wel dat de minister sneller wil gaan, en ik hoop dat er een dual income tax komt, zonder uitzonderingen. Het is heel opmerkelijk dat economen en fiscalisten het daar vrij breed over eens zijn. Maar ongetwijfeld zal er druk komen.’

'Dat er een hervorming komt lijkt me onvermijdelijk. De vraag is met hoeveel uitzonderingen'
Kevin Spiritus

Vanuit welke hoek?

‘Vooral bij de liberalen merk ik weerstand. Ik denk dat ze vandaag zo klein geworden zijn dat ze bang zijn om de achterban die ze nog hebben te verliezen. Dat zijn wellicht de mensen die vandaag profiteren van het systeem, zoals wie veel vastgoed bezit. Of het nu om fiscale gunsten voor voetballers gaat, of een btw-verlaging in de horeca: je moet vooral veel lobbykracht hebben. Dat is totaal niet liberaal.’

‘Dat er een hervorming komt lijkt me onvermijdelijk en dat het in de richting van een dual income tax gaat ook. De vraag is alleen met hoeveel uitzonderingen. Dan is het zoals een fietsband waarin je gaatjes prikt: als je er slechts een paar dichtplakt, loopt hij nog altijd leeg. Je moet gewoon naar een systeem zonder uitzonderingen. Technisch is dat geen probleem, de vraag is of de politiek dat wil.’

Visie Nieuwsbrief inschrijven

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief!